• Redakce

WASTE MANAGEMENT INC - "ZERO WASTE" & "THINK GREEN" OLIGOPOL NOVĚ V NAŠEM PO

Aktualizace: úno 3NEW AGE FUND není pouze technologický fond, ale především etický. Do portfolia jsme tak zařadili největšího zpracovatele odpadu v severní Americe a zároveň největšího poskytovatele obnovitelné energie v tomto regionu.

Waste Management Inc je americká společnost zabývající se předně svozem, recyklací a zpracováním odpadu všeho druhu. Mezi hlavní poskytované služby také patří environmentální a ekologické práce včetně rozvíjejícího se poradenství jednotlivcům i firmám v oblasti ekologie.

Společnost byla založena v roce 1971. Dnes je se sídlem ve městě Houston v Texasu tou největší firmou svého druhu v severní Americe. Obsluhuje totiž na území USA a Kanady více než 21 milionů zákazníků z řad municipalit i komerčních subjektů. Jedná se o největší severoamerický subjekt recyklující odpad, a o zároveň největšího severoamerického poskytovatele obnovitelné energie. Waste Management Inc totiž na svých skládkách zpracovává skládkový plyn (nebo také bioplyn), který následně využívá k výrobě energie.


Společnost také provozuje největší flotilu nákladních vozů v severní Americe, která jako palivo využívá plyn. Od roku 2009 využívají nákladní vozy i solární pohon a firma se tak díky tomu stala průkopníkem v používání obnovitelných zdrojů pro logistické účely. Celkem provozuje 26 tisíc nákladních aut. Společnost je také aktivní v kampani thinkgreen.com a přispívá tak velkou měrou k ekologické osvětě severoamerického obyvatelstva.

Společnost nyní provozuje zhruba 250 skládek pevného odpadu a několik skládek nebezpečných odpadů. Příjmy firmy jsou spojené na jedné straně se zpracováním odpadu a na druhé straně s prodejem recyklovaných či recyklovatelných materiálů třetím stranám.


A odpad, který uloží na skládky dokáže generovat značný kapitál z prodeje obnovitelné energie (ať solární či z bioplynu). Zjednodušeně se dá říci, že Waste Management Inc dostává zaplaceno za jeden odpad dvakrát, což přináší firmě značné finanční výhody.

Mezi největší akcionáře společnosti patří nadnárodní investiční fondy. Čtvrtým největším podílníkem je i Bill & Melinda Gates Foundation.

Oligopolní trh, který nabízí stabilitu i růst


Vzhledem k typu služeb, logistické náročnosti, požadavkům na odbornost a vysokou kvalifikaci při zpracování odpadu se v severní Americe (a i jinde ve světě) v oblasti zpracování odpadu vytvořil oligopolní trh, který je podporován ze strany vlád i samotnými účastníky trhu. Je tak neskutečně obtížné se na trhu prosadit. Trh tak vykazuje známky oligopolní struktury a s ní související stability.

Waste Management Inc aktuálně ovládá 37 % trhu v USA. Na druhém místě Republic Services Inc drží 22 % a třetí Stericycle Inc 7 %. První tři společnosti tak drží zhruba 66 % trhu, a to protože vlastní všechna nejvhodnější skladovací místa, mají nejúčinnější nákladní automobily a mají dostatek zaměstnanců k obsluze celých spádových oblastí. Díky následné škálovatelnosti služeb tak celý trh de facto vlastní.

Služby kolem zpracování odpadů jsou navíc homogenní a elastické. V mnoha ohledech anticyklické. USA navíc produkují nejvíce odpadu na osobu na světě. Od roku 2010 do roku 2020 se očekává nárůst velikosti trhu s odpadem v USA ze 100 na 130 mld. USD. Vyhlídky růstu jsou tak více než pozitivní.

Možná rizika i příležitosti


Waste Management se dnes vypořádává jako všechny společnosti z oboru s množstvím řešitelných problémů. Patří k nim např. životnost skládek, které je problém přemisťovat kvůli nedostatku vhodných míst. To firma řeší dlouhodobým plánováním a také akvizicemi menších lokálních firem podobného ražení (např. Anderson Rubbish Disposal nebo Moorpark Rubbish Disposal), čímž si skokově navyšuje životnost svých skládek.

Dále se jedná např. o nedostatek kvalifikovaných řidičů, díky čemuž rostou náklady na mzdy. Tento problém chce společnost částečně řešit autonomními vozy a automatizací vybraných služeb ve vybraných regionech. Firma také v současnosti vyjednává pro své řidiče výjimku z denního limitu 100 mil / 10 hodin. Pro svých zhruba 18 tisíc řidičů by měla nově platit 5ti letá výjimka na denní limit až 14 odježděných hodin.

Příležitosti nyní sama společnost spatřuje např. v přechodu generace Baby boomers (ročníky 46 až 64) do důchodového věku. Ti významně navyšují své výdaje na lékařskou péči a s tím souvisí i rostoucí objem zdravotnického odpadu, na který se Waste Management stále více specializuje. Také lze předpokládat díky očekávanému přesunu části zahraniční výroby zpět do USA (vlivem daňové a celní politiky D. Trumpa) zvýšený objem průmyslového odpadu.

Stáhněte si kompletní investiční analýzu zde.


NEW AGE FUND je investiční fond, který se rozhodně neřadí mezi běžnou investiční šeď. Investuje totiž do jediné spolehlivé komodity na světě. Do budoucnosti. Máme totiž unikátní strategii, která spojuje svět zavedených pravidel se světem inovací. Zajímá nás jedinečné portfolio, které definuje svět zítřka. Ekonomiku nového věku. Hledáme investice do stabilních firem i do odvětví, která znamenají pokrok. A to nejen v technologiích. Zakládáme si na společensky odpovědných investicích, a to v rámci strategie udržitelného rozvoje, který definuje ekonomický růst v souladu s lidskou společností i s životním prostředím.

Máte zájem o investici do fondu NEW AGE FUND? Kontaktujte nás na info@starteepo.com. Více informací na www.newage-fund.com.

NEW AGE FUND je podfondem STARTEEPO Invest SICAV a.s. (fondu kvalifikovaných investorů) patřící mezi projekty společnosti STARTEEPO, s.r.o.

#NEWAGEFUND #Analýza

44 zobrazení

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon