• Redakce

AKTIVNÍ MANAGEMENT FONDU NEW AGE FUND VYUŽIL ŘÍJNOVÝCH PROPADŮ NA TRZÍCH

Aktualizace: 13. lis 2019


Trhy zaznamenaly v říjnu největší propady za poslední roky. NEW AGE FUND toto období využil a investoval. Co se nám podařilo a jaký výkon portfolia očekáváme pro následující období?

Říjen byl pro mnohé investory velice bolestivým měsícem. Většina burzovních indexů se totiž vydala do korekčního pásma a mnoho z nich odepisovalo i více než 10 procent. Jednalo se tak o nejvíce ztrátové období za poslední roky. Příčin pro tyto poklesy bylo několik.

Od těch klasických v podobě Donalda Trumpa a jeho pokračující rétorice obchodní války USA – Čína, přes odliv investic z blízkého Východu (viz nové sankce na Írán), až po ty pozvolna bobtnající v podobě fiskální politiky Itálie. Náš pohled na říjen je prostý. Korekce cen a výběr kumulovaných zisků. Žádná krize se zatím nekoná.

Profitovali jsme z nízké zainvestovanosti NEW AGE FUND začal poprvé investovat v druhé polovině května, a to velice obezřetně. Postupně se dostala zainvestovanost fondu na úroveň mezi 45–50 procenty, kterou jsme drželi, a připravovali jsme se na korekci, která na sebe nenechala dlouho čekat.


Technologický index NASDAQ 100 odepsal za říjen téměř -11 %, americký S&P 500 -6,9 %, evropský Euro Stoxx 50 ztratil -6 % a německý DAX smazal -6,5 %. Během těchto propadů jsme zainvestovali do stávajících i nových pozic a zvýšili jsme tak svojí zainvestovanost na zhruba 78 %.

Ukázkový rebalancing

Příkladem fungování naší strategie může být i rebalancing pozic ve fondu, který jsme uskutečnili v pátek 2. listopadu. Základní myšlenkou je držet dlouhodobě perspektivní tituly v portfoliu, jejichž váha se střednědobě mění podle jejich relativního ocenění.


Takto jsme např. koupili 21. srpna dle našeho názoru podhodnocené akcie kybernetické společnosti Avast za cca 5,3 % portfolia na ceně 68,50 CZK za kus. Pozici jsme následně 2. listopadu částečně odprodali se ziskem zhruba 25,4 % na ceně 86 CZK a nechali jsme akcie v portfoliu s váhou již jen cca 2,8 %.

Obdobně jsme nakoupili akcie technologické 3D tiskové společnosti Materialise NV a to 22. května za cca 2,3 % portfolia na ceně 13,34 USD za akcii. I s měnovým ziskem jsme pozici částečně odprodali 2. listopadu na ceně 15,31 USD, a to s výnosem cca 15,6 %. V portfoliu má tak tato společnost váhu zhruba 0,9 %.

Volnou hotovost z daných pozic jsme následně ten samý okamžik nově investovali do dle našeho názoru podhodnocené společnosti Solaredge Technologies Inc., která vyvíjí technologie pro solární a bateriové systémy. Nákup proběhl na ceně 36,39 USD za cca 1,9 % portfolia.

Portfolio NEW AGE FUND je aktuálně podhodnoceno

Analytici společnosti STARTEEPO, kteří tvoří podklady pro investiční výbor fondu, jsou toho názoru, že je portfolio NEW AGE FUND podhodnoceno. Firmám z našeho portfolia se obecně daří a to by se v následujícím období nemělo měnit.


Při pohledu na aktuální složení portfolia a naše citlivostní analýzy jednotlivých titulů jsme toho názoru, že je portfolio relativně podhodnoceno vůči námi očekávanému vývoji. Podle našeho modelu počítáme s optimistickým scénářem zhodnocení fondu o 42,3 % ve dvouletém horizontu při podstupovaném riziku krizového scénáře -20,6 %. Poměr výnosu a rizika se tak nyní dostal do velice zajímavé pozice, a investorům tato situace nahrává pro vstup do našeho fondu se zajímavou perspektivou růstu.

Summary

  • Říjnových propadů fond využil pro zvýšení zainvestovanosti, která nyní čítá 29 titulů na úrovni zhruba 78 procent portfolia.

  • Proběhl rebalancing portfolia a částečný výběr zisků z akcií Avast (+25,4 %) a Materialise (+15,6 %).

  • Očekávané zhodnocení portfolia pro období následujících 2 let je 42,3 % při podstupovaném pravděpodobném riziku -20,6 %.


Máte zájem o investici do NEW AGE FUND? Domluvte si s námi schůzku na www.newage-fund.com.

DISCLAIMER: Informace obsažené v tomto materiálu byly vypracovány společností STARTEEPO s.r.o., se sídlem Praha, Rybná 14 („Společnost“). Společnost čerpá informace z důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost. Materiál je určen pouze pro propagační účely. Je koncipován jako prvotní informace a nenahrazuje odborné poradenství k finančním investicím ani komplexní poučení o rizicích. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Dokument byl připraven s náležitou péčí a pozorností, společnost však neposkytuje záruky jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je Společnost. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění informací třetími osobami.

#NEWAGEFUND #Čtvrtletnízprávafondu #Analýza

58 zobrazení

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon