• Redakce

7 VĚCÍ, KTERÉ NAVŽDY ZMĚNÍ PRACOVNÍ TRH

Aktualizace: 13. lis 2019Technologie a sociální podmínky mění způsob práce


Mění se to kdo ji dělá, a dokonce i pracovní náplň samotná. A i když technologie může zvýšit produktivitu pracovníků, dojde k významné změně, protože organizace se potýkají se složitostí a nepředvídatelností měnící se pracovní síly.


Výzkum společnosti Deloitte Consulting ukazuje, že existuje sedm silných rušitelů, kteří přetváří práci, jak ji známe. K řešení těchto rušitelů je třeba, aby lídři začali přemýšlet o transformaci, která nejen přenastaví ale i znovu namyslí to, jak má být práce odvedena právě v jejich společnosti. Musí přemýšlet o velkých cílech, začínat pomalu, být agilnější a hlavně se pohybovat rychleji než nově se objevující skutečnosti.

Jsou organizace připraveny na Průmysl 4.0?


Zpráva o připravenosti společnosti Deloitte zkoumá názory vedoucích pracovníků na dopady Průmyslu 4.0, tzn. průmyslové změny spojené s automatizací a digitálními technologiemi. Podle této zprávy si lídři nejsou jistí, zda mají ve společnosti dostatečný talent, aby byli úspěšní v této nové éře technologického pokroku. Pouze 25 % z nich je přesvědčeno, že jejich pracovní síla má dovednosti potřebné pro budoucnost. Pouze 14 % je silně přesvědčeno o své schopnosti využít změny spojené s Průmyslem 4.0. Přesto si 86 % vedoucích pracovníků myslí, že dělají vše pro to, aby získali a vybudovali kvalitní pracovní sílu. Ještě překvapivější je, že méně než 20 % vedoucích pracovníků považuje otázku talentu a lidských zdrojů za vysokou prioritu. Stručně řečeno, lídři společností nevidí, že je třeba radikální změna, aby se dostali kam chtějí.


Radikální změna ovšem zapotřebí je. Zvažme dopad automatizace. Odhaduje se, že 57 % všech pracovních míst bude v následujících 5 letech automatizováno. Rozvíjející se ekonomiky v regionu ASEAN (Asociace národů jihovýchodní Asie) jsou nejvíce ohroženy automatizací práce. Ovlivněny však budou i rozvinuté ekonomiky. Například v Singapuru se v příštích třech letech očekává dvojnásobná automatizace pracovišť.


Pravděpodobnost, že v důsledku automatizace zmizí celá profese, je nízká. Mnohem pravděpodobnější je, že některé části profesí budou nahrazeny technologiemi. Lidský talent bude spolupracovat s umělou inteligencí, strojovým učením, zpracováním jazyka - nebo s čímkoli, co může nahradit úkoly v obchodním procesu a učinit je rychlejšími, přesnějšími a méně nákladnými. V dnešních podmínkách může být pro dosažení největší produktivity použita technologie i lidská síla. Jde jen o výběr nejvhodnějšího zdroje.


To má samozřejmě dopad na pracovní sílu a zcela to naruší tradiční princip hledání talentů. Organizace budou muset najít správnou rovnováhu mezi lidmi a stroji, kteří se budou navzájem doplňovat. Bude nutné přepracovat jednotlivé role tak, aby se maximalizoval talent a potenciál.

Tato situace zpochybňuje také současné postupy v hledání zaměstnanců a talentů obecně. Stále více práce zastávají nezávislí pracovníci, dodavatelé a další externisté. Tento přístup budou stále více využívat společnosti, které chtějí vydělávat na přístupu k nejchytřejším lidem, kteří vyřeší jejich složité obchodní problémy. V USA více než 90 % nových pracovních míst v posledních pěti letech vykonávali právě tito pracovníci. Respondenti zprávy společnosti Deloitte o globálních trendech v oblasti lidského kapitálu 2018 naznačují, že pouze 42 % jejich pracovní síly tvoří zaměstnanci.


Z pohledu pracovníků takové rozšíření prostřednictvím technologie znamená, že lidé se nyní mohou rozhodnout, kde pracovat, ať už z kanceláře nebo z doma, v coworkingu nebo prakticky odkudkoliv. Tomu odpovídá jak si generace Z vysoce cení flexibility - klíčové zjištění v průzkumu Deloitte Millennial Survey 2018. Tyto pracovníky zajímá možnost vyššího příjmu a právě zmíněná flexibilita. Většina pracovníků generace Z přemýšlí o práci externisty, a nebo již takto funguje.


Nabídka těchto výhod je důležitá obzvláště v Asii, kde téměř 60 % pracující populace je ve věku 28 let, celosvětově pak 40 %. Vzhledem k nesmírně odlišným profesním očekáváním této věkové skupiny, se musí organizace přizpůsobit tak, aby přilákaly a udržely pracovníky, kteří budou jejich společnost posouvat kupředu.Budoucnost pracovního trhu


Potřebnost a aktuálnost dovednosti, kterou pracovník disponuje klesla z 30 let na průměrně 6 let. To platí i pro čerstvé absolventy vysokých škol. Model „učit se ve škole“ a „pracovat v zaměstnání“ již není udržitelný. Neustálá rekvalifikace a celoživotní učení bude jediná možnost. Podle zprávy Světového ekonomického fóra o budoucnosti pracovního trhu je rekvalifikace nejvyšší prioritou pro organizace, které se zabývají svou budoucí strategií v oblasti lidských zdrojů. A s prodlužováním délky pracovního života je rekvalifikace důležitá pro všechny pracovníky, nejen pro mladé.


Jednotlivci, společnosti a vzdělávací instituce musí najít společná a elegantní řešení, která fungují pro každého a musí usilovat o chytré způsoby, jak podpořit spravedlnost a progresivní myšlení v práci. Vlády a tvůrci politik mohou hrát roli v tomto novém paradigmatu tím, že prokazují odvážnější vůdčí postavení v oblasti vzdělávání a regulace trhu práce. Je třeba vytvářet standardy, které umožňují a urychlují budoucí pracovní příležitosti. Společná reakce vytvoří platformy, které jednotlivcům umožní znovuobjevit se, tak aby se vydali na nové cesty a pokračovali v kariéře.

Lídři společností již nemohou být pasivními spotřebiteli hotového lidského kapitálu. Ve svých plánech růstu musí dát přednost rozvoji talentu a strategii pracovních sil. To vyžaduje nové přístupy k porozumění výzvám, kterým pracovníci čelí a rozvíjení talentových programů, které otevírají jejich potenciál.


Zdroj: https://www.weforum.org/agenda/2018/09/here-are-seven-ways-your-job-will-change-in-the-future

151 zobrazení

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon