• Redakce

CLOUDY, DIGITÁLNÍ MARKETING ČI KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST. SEZNAMTE SE S DIGITÁLNÍ EKONOMIKOU

Aktualizace: 13. lis 2019Jsme online. A to všichni, všude a neustále. Internet je základní potřebou současného člověka, a jiné to nebude ani v budoucnosti. Jednou z nejrozšířenějších technologií je Cloud, který významně mění sektor správy dat. Internet také mění význam slova domácnost, televize či zábava. Dochází ke střetu dvou světů – toho digitálního a offline. Internet si také nelze představit bez online reklamy a kybernetické bezpečnosti, které jsou již dnes hlavními tématy digitální ekonomiky.

CLOUD: NAD PEVNÝMI DISKY SE STAHUJÍ MRAČNA

Myšlenka Cloudu je taková, že uživatelský obsah je uložen na serveru u cloudové společnosti a uživatel může tato data synchronizovat a měnit. Vedle toho společnosti nabízí i vývojářské nástroje, jež lze použít pro začlenění cloudového řešení do aplikací třetích stran.

U nejvýznamnějších společnosti ze sektoru Cloud rostou příjmy z cloud činností meziročně o desítky procent. Mezi nejvýznamnější z nich patří společnost Microsoft, Amazon, Cisco a další. Investiční banka Morgan Stanley předpovídá, že cloudové produkty společnosti Microsoft budou tvořit 30 % jejich příjmů do konce roku 2018.

Společnost TBR předpovídá, že celosvětové příjmy z cloudu se zvýší z 80 miliard USD v roce 2015 na 167 miliard USD v roce 2020.


Zdroj dat: Morgan Stanley, TBR

DIGITÁLNÍ MARKETING

Digitální marketing je stále relativně mladé marketingové odvětví, jehož potenciál je podmíněn charakteristickými atributy tzv. nových medií. V současnosti je již součástí komplexní marketingové komunikace, která v sobě zahrnuje prakticky veškerou komunikaci operující na základě nových médií, jako jsou nástroje z oblasti internetu, mobilní komunikace a digitálních komunikačních prostředků. Digitální marketing se postupně ze svého prvotního prostředí – internetu – přesouvá do stále aktuálnějších prostředí, jako jsou chytré telefony, tablety apod.

Očekává se, že v roce 2017 získají Google a Facebook na výnosech z reklamy 106 miliard USD, což představuje celosvětově 46,5 % všech výdajů na digitální marketing.

Google a Facebook jsou dva celosvětoví leadeři v sektoru digitálního marketingu, kdy např. v USA tvoří jejich podíl dohromady více než 50 % trhu, a představují tzv. duopol. V následujících letech se očekává, že jejich podíl trhu v USA stoupne až na 70 %.


Zdroj dat: eMarketer

V roce 2021 se odhaduje velikost trhu v objemu 375,8 miliard USD ze 191,9 miliard USD v roce 2016. Tempo růstu by mělo postupně klesat ze současného meziročního růstu 20,1 % na 9,9 %. Současně však poroste význam tohoto sektoru v rámci reklamy v mediích, kdy podíl digitálního marketingu má stoupnout z 35,2 % v roce 2016 na podíl 49,6 % v roce 2021.

TRH, KTERÝ ŘEŠÍ NOVÁ NEBEZPEČÍ

Kybernetická bezpečnost bude hrát stále významnější roli v zabezpečení počítačových systémů, ze kterých se hackeři pokoušejí dostávat důvěrné informace o firmách a osobách. Rozšiřování internetu a jeho vlivu mezi uživateli zvyšuje potřebu kybernetické bezpečnosti.

Výdaje na kybernetickou bezpečnost jsou ovlivňovány počítačovou kriminalitou. Neustále se zvyšující počítačová kriminalita, které jsme denně svědky, přináší tolik výdajů na kybernetickou bezpečnost, že pro analytiky je velice obtížné přesně sledovat jejich výši.

V roce 2004 dosáhl světový trh s počítačovou bezpečností na hodnotu 3,5 miliardy USD. Pro rok 2017 se odhaduje, že bude mít hodnotu více než 120 miliard USD. Trh s počítačovou bezpečností tak vyrostl 35x za posledních 13 let.

Společnost Cybersecurity Ventures předpovídá, že celkové výdaje na počítačovou bezpečnost budou mezi lety 2018 až 2021 přesahovat částku 1 bilionu USD. I přes takto obrovské výdaje by kybernetická kriminalita měla celosvětově napáchat škody za více než 6 bilionů USD ročně do roku 2021.


Zdroj dat: cybersecurityventures.com

Zajímá Vás investiční potenciál nových sektorů?


NEW AGE FUND je investiční fond, který se rozhodně neřadí mezi běžnou investiční šeď. Investuje totiž do jediné spolehlivé komodity na světě. Do budoucnosti. Máme totiž unikátní strategii, která spojuje svět zavedených pravidel se světem inovací. Zajímá nás jedinečné portfolio, které definuje svět zítřka. Ekonomiku nového věku. Hledáme investice do stabilních firem i do odvětví, která znamenají pokrok. A to nejen v technologiích. Zakládáme si na společensky odpovědných investicích, a to v rámci strategie udržitelného rozvoje, který definuje ekonomický růst v souladu s lidskou společností i s životním prostředím. NEW AGE FUND je podfondem STARTEEPO Invest SICAV a.s. (fondu kvalifikovaných investorů) patřící mezi projekty společnosti STARTEEPO, s.r.o.

Více na www.newage-fund.com.

#NEWAGEFUND

11 zobrazení

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon