• Redakce

DLUHOPISY MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM MÍŘÍ NA PRAŽSKOU BURZUFinanční skupina STARTEEPO, která pomáhá českých malým a středním podnikům se financovat na kapitálovém trhu, přesouvá stávající i budoucí emise dluhopisů svých emitentů na pražskou burzu. Doposud využívala skupina pro účely propagace emisí vlastní dluhopisový portál BONDYO. Ten v lednu ukončil svoji činnost po méně než roce existence.


Od založení STARTEEPO jsme ušli pěkný kus cesty a jen za poslední 2 roky jsme pomohli získat pro naše emitenty více než 850 milionů korun. 100 procent peněz putovalo do akcií i do dluhopisů, u kterých jsme se snažili o vytvoření řešení, které se bude lišit a půjde naproti regulovanému prostředí. Vznikl tak portál BONDYO,“ komentuje začátky portálu František Bostl, výkonný ředitel skupiny STARTEEPO.


Portál BONDYO uveřejňoval na svých stránkách pouze zaknihované emise, tj. cenné papíry uložené v digitální podobě v Centrálním depozitáři cenných papírů. Dluhopisy měly navíc platný prospekt schválený Českou národní bankou a detailní cashflow analýzu. Tyto dluhopisy pak museli investoři pořídit skrze licencované obchodníky či banky, které podléhají dohledu ČNB. Součástí investičního procesu tak bylo i provedení zákonem vyžadovaných testů vhodnosti a AML. BONDYO tak jakožto portál zprostředkoval kontakt mezi investorem a emitentem a investory poté portál poučil o nutnosti otevření účtu u některého z licencovaných subjektů, kde se realizoval daný obchod s dluhopisy.


Portál od svého otevření plnil svoji funkci skvěle, ale hledali jsme pro investory a emitenty ještě lepší řešení,“ popisuje evoluci projektu Bostl. Logickým krokem podle něj tak bylo oslovit pražskou burzu, se kterou již STARTEEPO spolupracuje na akciové platformě START. Na počátku tohoto roku burza upravila podmínky pro zpracování povinných analytických zpráv u již fungujícího trhu Free Market, který je součástí tzv. mnohostranného obchodního systému provozovaného burzou. Tento trh se díky zmíněné úpravě stane o něco dostupnějším pro malé a střední podniky, neboť povinné analytické pokrytí nebude muset být zajištěno u členů burzy, ale budou jej moci poskytovat i menší subjekty, pokud budou disponovat odpovídající kvalifikací.


Akciová platforma START nám ukázala zájem malých a středních podniků o financování skrze kapitálový trh. Vedle akcií však vnímáme i dluhopisy jako vhodnou alternativu k bankovnímu financování. Pro burzu je podstatné, že se vše děje v intencích daných zákonem a při nejvyšší možné míře poučení investorů. Dluhopisový trh na neregulovaném trhu Free Market tak nyní skvěle doplňuje stávající možnosti financování českých firem na pražské burze,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.


STARTEEPO letos předpokládá uvedení několika stávajících i nových emisí dluhopisů na pražské burze. Dluhopisy zde uvede například výrobce designových dveřních klik společnost M&T, která ve spolupráci se STARTEEPO a skupinou Conseq vydala zajištěnou 100 milionovou emisi.


Dluhopisy za 50 milionů korun zde uvede také výrobní skupina KARO, jejíž akcie se obchodují na trhu START od října loňského roku. Právě KARO je ideálním příkladem provázanosti akciových a dluhopisových nástrojů financování, kdy se zhruba 60 milionová emise akcií vhodně doplňuje s 50 milionovou emisí dluhopisů.

94 zobrazení

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon