• Redakce

HOSPODAŘENÍ PRABOSU ZA Q3 POTĚŠILO. CELOROČNÍ VÝHLED POTVRZEN

Aktualizace: 13. lis 2019Obuvnická společnost Prabos plus a.s. zvýšila za první tři čtvrtletí roku 2019 tržby i provozní zisk. Zároveň potvrdila celoroční výhled hospodaření.


Tržby společnosti za první tři čtvrtletí roku 2019 dosáhly 312 milionů korun a meziročně tak vzrostly o 51 procent. Provozní zisk EBITDA dosáhl 51 milionů korun a zisk před zdaněním 43 milionů korun. EBITDA marže dosáhla 16,4 procenta.


Společnost rovněž potvrdila celoroční výhled hospodaření. Tržby by měly dosáhnout úrovně 400 milionů korun, provozní zisk EBITDA 64 milionů korun a čistý zisk 44 milionů korun.


Čistý dluh společnosti dosáhl k třetímu čtvrtletí 75 milionů korun. V poměru k provoznímu zisku EBITDA za posledních 12 měsíců ve výši 79 milionů korun se tak jedná o 0,95 násobek čistého dluhu k LTM EBITDA. Ke konci roku 2018 zadluženost dosahovala 1,14 násobku.Zjednodušený výkaz zisku a ztráty za Q3 2019


Výhled hospodaření 2019 - 2023


Zdroj: Prabos plus a.s., STARTEEPO s.r.o.

111 zobrazení

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon