• Redakce

NEW AGE FUND SNIŽUJE POPLATEK ZA SPRÁVU

Aktualizace: 13. lis 2019


NEW AGE FUND, podfond STARTEEPO Invest hodlá investorům od 1. listopadu snížit poplatek za správu z 1,8 na 1,6 % p.a. Zároveň dojde k vyjmutí ustanovení o maximální výši nákladovosti za rok, která v současné chvíli činí 3,6 % p.a.


"Změny v poplatkové struktuře souvisejí s nárůstem fondového kapitálu. Fond již v současné době totiž zvládne nést veškeré náklady sám bez dotování z naší strany," komentuje rozhodnutí předseda správní rady STARTEEPO Invest František Bostl. Po celé dva roky fungování fondu dotovala skupina STARTEEPO jeho provoz a zaplatila tak zhruba 1,3 milionu korun na poplatcích, které by za normálních okolností nesl sám fond a jeho investoři. "Rozhodli jsme se zároveň investory odměnit za jejich přízeň snížením poplatku za správu na 1,6 % p.a.," dodal Bostl, který do budoucna předpokládá další postupné snižování nákladovosti.


Nový dodatek č. 1 statutu Fondu vstoupí v účinnost k 1. 11. 2019 a jeho nové znění naleznete na adrese https://www.conseq.cz/fund_download.asp, případně na https://www.newage-fund.com.

13 zobrazení

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon