• Redakce

NEW AGE FUND V DOBĚ ČÍNSKÉ CHŘIPKY. POZITIVNÍ I DĚSIVÉ SCÉNÁŘE

Aktualizace: bře 23


Vážení investoři,


dne 11. března jsem Vám adresoval článek, ve kterém jsem Vám nastínil naši aktuální investiční politiku. Rád bych na toto sdělení navázal dalšími informacemi, které by Vás měly povzbudit při současných investicích (nejen) s námi.


Náš fond funguje na principu: "Stay positive but expect negative. Everyday." Jinak řečeno si přejeme pozitivní vývoj, ale myslíme i na armagedon. Každý den. I proto se nám daří (tedy alespoň zatím) držet tak skvělou výkonnost fondu vůči konkurenčním produktům a akciovým indexům:

Investiční akcie našeho fondu NEW AGE FUND se k 20. březnu pohybuje na indikativní ceně 0,9539 CZK*, což představuje YTD výkonnost (tzn. od začátku roku) pouhých -6,64 %*. Slovní obrat "pouhých" používám v případě výkonnosti snad poprvé v životě. Důvod mám ale opodstatněný. Všechny indexy a fondy (kam jen dohlédnu) trpí poklesy mnohem vyšší mírou nežli my.

Tabulka výše poměřuje nejen YTD výkonnost, ale také výkonnost za posledních 12 měsíců našeho fondu s hlavními indexy jako je americký DJIA 30 (DJIA), S&P 500 (SPX) či NASDAQ 100 (NDX). Nejvíce poklesl index DJIA, a to YTD o téměř -33 %. V porovnání s německým indexem DAX 30 (DAX) jsme na tom také skvěle, jelikož ten poklesl YTD také o téměř -33 %.


Dosavadní strategie našeho fondu tak významným způsobem ochránila majetek našich klientů. Vyhnuli jsme se největším propadům a současná ztráta je pouze o tom, že již nakupujeme akciové pozice, když trhy oslabují na pro nás zajímavé úrovně. Ale o tom byl předchozí článek.


Otázky, na které Vám nyní chci odpovědět zní, jestli Vám Bostl a spol. přinesou i zisky? Jak vysoké mohou být? A co se může stát, když dojde na černé scénáře? Tj. jaké čekáme případné ztráty a proč?


Matematika nikdy nelže

Poprvé za historii fondu dávám veřejně z ruky výstupy z našeho interního modelu, který nám pomáhá v rozhodování, kolik hotovosti investovat do akcií a kolik ne. Jak model funguje? Nechci Vás zklamat, ale pohádku o zázračném robotovi zde nenajdete. To není naše parketa. U nás se jedná se o poctivou analytickou práci, detailní sběr dat a pevný risk management.


Každá akcie v portfoliu zastupuje určitou společnost, která se nachází v určité ekonomické kondici, růstu a vývojové fázi. Každá nese jiná rizika apod. Každou společnost si řádně analyzujeme do pěti scénářů, které se počítají od optimistického až po krizový.


Chování našeho portfolia je pak jednoduše "pouhý" součet všech rizik a možných výnosů jednotlivých akcií podle jejich aktuálního poměrného zastoupení v portfoliu. Výstup našeho modelu, který na mě dnes (a denně) svítí pak vypadá následovně:

Zjednodušeně tak čekáme v následujících 4 letech 5 scénářů, kdy při nejoptimističtějším by fond mohl atakovat ze současných úrovní zisk cca 94 %. Naopak ze současných úrovní a při stávajícím složení portfolia lze očekávat, že při dalším poklesu trhů o zhruba - 40 % by fond pokles teoreticky až o dalších - 27 %. Tento scénář je však skutečně "pekelný" a přidáváme mu prozatím nižší míru pravděpodobnosti.


To, čemu věříme, je rebound (zpětný nárůst) akcií na hodnoty z konce roku 2019. Otázkou však je, jestli se trh oklepe, a bude to v druhé polovině roku. Nebo vlády, centrální banky a především samotné firmy "čínskou chřipku" neuřídí a budeme se plácat v depresi i třeba pár let. Tak či onak představuje náš fond ideální produkt pro dlouhodobé investory, který nabízí mnohé. Od velice konzervativního řízení rizik až po velice důkladný management pozic spojený s pečlivou analytickou prací.


O tom, jaké vybíráme tituly do portfolia, jaké tituly zde máme dnes, a proč? O tom možná příští týden při dalším reportu aktivit našeho fondu.


Přeji všem především zdraví a v investicích pevné nervy.


A jak říká klasik, teď i trochu té odvahy.


V případě jakýchkoliv dotazů či v případě zájmu o osobní setkání mne neváhejte kontaktovat na emailu bostl@starteepo.com či na tel. +420 604 215 002.


Více o fondu NEW AGE FUND na www.newage-fund.com.


S pozdravem


František Bostl

Předseda správní rady fondu


*Jedná se o indikativní výkonnost pro účely informování investorů fondu o současné situaci. Výkonnost není finální či jakkoliv závazná. Cena investiční akcie fondu se stanovuje vždy k poslednímu dni v měsíci a cenu musí potvrdit administrátor a depozitář fondu.


Upozornění

Informace obsažené v tomto článku byly vypracovány společností STARTEEPO s.r.o., se sídlem Praha, Rybná 682/14 („Společnost“), která je 100 % akcionářem STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. spravující podfond NEW AGE FUND. Společnost čerpá informace z důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost. Materiál je určen pouze pro propagační účely a nenahrazuje statut fondu. Je koncipován jako prvotní informace a nenahrazuje odborné poradenství k finančním investicím ani komplexní poučení o rizicích. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Rozhodnutí o investici může být učiněno pouze na základě aktuálního znění statutu fondu. Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Dokument byl připraven s náležitou péčí a pozorností, společnost však neposkytuje záruky jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění informací třetími osobami.

107 zobrazení

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon