• Redakce

FOND REPORT: NEW AGE FUND JE V BŘEZNU TOP AKCIOVÝM FONDEM V ČR

Aktualizace: dub 10Vážení investoři,


s potěšením Vám píši o našem březnovém působení. NEW AGE FUND jako jediný akciový fond v České republice totiž uzavřel březen s kladnou výkonností. Zisk fondu činil +4,14 % a výrazně tak outperformujeme trhy i konkurenční produkty.


Pro zvýšení informovanosti o strategii NEW AGE FUND jsme se rozhodli o intenzivnější reporting. Namísto čtvrtletních zpráv tak přecházíme od března na měsíční reporty s komentářem na našem blogu.


Březnový report v PDF ke stažení zde.


Obsah reportu


 • výkonnostní statistika

 • srovnání s fondy a indexy

 • vývoj obchodování v březnu

 • aktuální portfolio

 • výhled na další období


Výkonnostní statistika


Podfondu NEW AGE FUND se v březnu podařilo vyhnout se koronaviru. Investiční strategie tak zafungovala jako rouška, respirátor a sociální distanc v jednom. Investiční akcie uzavřela na ceně 1,0428 % (+4,14 %).


Graf: Výkonnost za posledních 12 měsíců


Výkonnost za jednotlivá období


 • 1 měsíc: 4,14 %

 • 3 měsíce: 4,03 %

 • 6 měsíců: 5,33 %

 • 12 měsíců: 6,39 %

 • Od založení: 4,28 %


Srovnání s fondy a indexy


Tabulka: TOP 10 fondů v nabídce Conseq Classic Invest dle výkonnosti za 1 až 12 měsíců


NEW AGE FUND si ve srovnání s dalšími 863 fondy v nabídce Conseq Classic Invest stál skvěle. Z uvedené tabulky je patrné, že se NEW AGE FUND za březen udržel mezi 4. až 8. místem. Mezi akciovými fondy byl vždy 1. až na výkonnost za 12 měsíců, kdy byl 2. nejlepší.


Outperformance vůči indexům je pak značný:Vývoj obchodování v březnu


Americký akciový index DJIA za Q1 2020 propadl o -23,2 %. Náš fond během tohoto období naopak posílil. Jak se nám to podařilo?


 1. 20. února: Prodáváme Albemarle se ziskem 23,3 % a podíl akciové složky klesá na 12 %. Hotovost tak tvoří 88 %.

 2. 27. února: První nákupy. Podíl v akciích roste z 12 % na 31 %. Vstupujeme do pozic Facebook, Avast, Fresenius a Expedia.

 3. 6. – 9. března: Podíl v akciích navyšujeme z 31 % na 64 %. Kupujeme Aumann, Akasol, Voltabox, InCap, Microsoft, Booking Holdings, Alphabet, Paypal, Amazon, Facebook, Infineon.

 4. 12. – 19. března: Postupně zvyšujeme podíl akcií až na 84 %. Kupujeme Avast, Itron a CETV.

 5. 24. – 27. březen: Poprvé v historii NEW AGE FUND využíváme měnové zajištění, kdy otevíráme short na USD/CZK v objemu 1,2 mio. USD na kurzu 25,181. Zároveň vystupujeme částečně z pozic CETV (zisk 34,6%) a Avast (zisk 28,4 %). Podíl akciové složky snížen na 81 %.

 6. 1. dubna: Fond uzavřel březen s čistou výkonností +4,14 % a nový měsíc začínáme s podílem v akciích 74 % a v hotovosti 26 %.

Aktuální portfolio (9. dubna 2020)


Portfolio NEW AGE FUND drží 25,75 % majetku v hotovosti. 63,3 % portfolia je v zisku (+6,9 mio. CZK) a 11,5 % portfolia je ve ztrátě (-3,1 mio. CZK). Uzavřený zisk v březnu pak činil (+1,1 mio. CZK).


Největší zastoupení mají společnosti "digitální ekonomiky", které by měly být více rezistentní vůči probíhající pandemii. Zároveň již navyšujeme pozice v dynamických sektorech jako elektromobila či travel portály.


Indikativní výkonnost k 9. dubnu je pak +3,11 %* (YTD 7,27 %*).Výhled na další období


Naše strategii vychází z fundamentálních analýz jednotlivých titulů v portfoliu a striktního risk managementu. Jsme tak schopni relativně přesně modelovat vývoj rizik a ceny investičních akcií podfondu NEW AGE FUND:


V horizontu 2020 - 2023 tak vidíme pravděpodobnou cenu investičních akcií našeho podfondu v rozmezí 0,91 CZK (-15,3 %) až 1,68 CZK (+56,3 %).


V případě jakýchkoliv dotazů či v případě zájmu o osobní setkání mne neváhejte kontaktovat na emailu bostl@starteepo.com či na tel. +420 604 215 002.

Více o fondu NEW AGE FUND na www.newage-fund.com.

S pozdravem

František Bostl

Předseda správní rady fondu


*Jedná se o indikativní výkonnost pro účely informování investorů fondu o současné situaci. Výkonnost není finální či jakkoliv závazná. Cena investiční akcie fondu se stanovuje vždy k poslednímu dni v měsíci a cenu musí potvrdit administrátor a depozitář fondu.

Upozornění

Informace obsažené v tomto článku byly vypracovány společností STARTEEPO s.r.o., se sídlem Praha, Rybná 682/14 („Společnost“), která je 100 % akcionářem STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. spravující podfond NEW AGE FUND. Společnost čerpá informace z důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost. Materiál je určen pouze pro propagační účely a nenahrazuje statut fondu. Je koncipován jako prvotní informace a nenahrazuje odborné poradenství k finančním investicím ani komplexní poučení o rizicích. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Rozhodnutí o investici může být učiněno pouze na základě aktuálního znění statutu fondu. Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Dokument byl připraven s náležitou péčí a pozorností, společnost však neposkytuje záruky jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění informací třetími osobami.

421 zobrazení

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black YouTube Icon