• Redakce

ROLLPAP HLÁSÍ NOVÉ INVESTORY, VYŠŠÍ TRŽBY I ZPOŽDĚNÍ VE VÝSTAVBĚ

Aktualizace: led 16Změna akcionářské struktury a příchod nových investorů

Společnost ROLLPAP, a.s. oznámila novou akcionářskou strukturu. Novým majoritním akcionářem společnosti od 28. 08. 2019 je společnost BS PROMO s.r.o. pana Bohuslava Sekyry – obchodníka s papírenskými komoditami a dlouholetého hlavního dodavatele mateřské papírové role pro společnost. Bohuslav Sekyra obchoduje nejen s touto komoditou v evropském měřítku. V projektu se soustředí na zajištění suroviny pro rozvoj stávající výroby a je klíčovým partnerem pro budoucí navýšení odbytu jak mateřské papírové role, tak hotových výrobků. Zároveň se očekává jeho přímá kapitálová účast v projektu.


Druhým novým akcionářem společnosti je pan Zdeněk Heneš, který více jak 20 let působí ve společnosti VUCHZ a.s. Brno. Pan Zdeněk Heneš je finančním a projektovým manažerem s dlouholetými zkušenostmi z výstavby investičních celků jak z organizačního hlediska, tak především z hlediska finančního řízení a jednání s financujícími subjekty.


Pan Miroslav Šnaur, dosavadní majoritní akcionář zůstává ve firmě jako hlavní technický poradce. Paní Ivana Hotová, dosavadní akcionářka společnosti zůstává v pozici obchodní a výrobní ředitelky a nově působí v roli předsedkyně dozorčí rady. Stejně tak u projektu zůstává i pan Alexandr Křížek, který je u projektu od r. 2018 a nově je i 20% akcionářem a předsedou představenstva. Kontinuita výroby v Kladně a v Doksech u Kladna zůstává zachována. Společnost v letošní roce zaznamenává zvýšený zájem odběratelů o svoje výrobky a očekává nárůst tržeb.Stav projektu a jeho financování

Společnost úspěšně získala kapitál z dluhopisů ve výši 30 mio. CZK. Emise a upisování dalších dluhopisů je v současné době pozastaveno. Důvodem je podmínka Raiffeisenbank, a.s. (RB) na maximální výši celkového zadlužení. RB bude zajišťovat projektové (stavební) financování spolu s MŽP (OPŽP) dle svého závazného příslibu financování projektu z července tohoto roku. Společnost se tak v této chvíli maximálně soustřeďuje na naplňování podmínek RB pro čerpání financování, které zatím úspěšně postupuje.


Po splnění podmínek Raiffeisenbank, a.s. (RB) mezi něž náleží i uzavření tzv. Mezivěřitelské dohody mezi RB a MŽP (za poskytovatele OPŽP - dotace ve výši 109 mio. CZK, která pokrývá významnou část nákladů na stavební činnosti a novou technologii) společnost očekává v dohledné době načerpání prostředků k dokončení výstavby projektu papírenského závodu v Opatovicích nad Labem a zahájení výroby.


Zpoždění realizace projektu v Opatovicích nad Labem je vlivem oddálení získání projektového financování společností odhadováno na zhruba 9-12 měsíců. Společnost s ohledem na rostoucí tržby stávající výroby, závazný příslib bankovního financování, přidělenou dotaci a vstup nového partnera neočekává, že by toto oddálení zahájení výroby znamenalo zhoršenou finanční situaci projektu či celé společnosti.


Zdroj: Tisková zpráva společnosti ROLLPAP a.s.

62 zobrazení

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon