• Redakce

START REPORT: DUBEN A KVĚTEN V RYTMU PŘEŠLAPOVÁNÍ NA MÍSTĚ

Aktualizace: před 7 dny


Po velice aktivním měsíci březnu, kdy se na trhu START zobchodovaly akcie za 5,6 mil. CZK a bylo oznámeno nové IPO, se duben a květen nenesl "v rytmu samby", ale naopak trh přešlapoval na místě "v rohu tanečního parketu". Hlavní pozornost investorů se tak soustředila spíše na hlavní trhy. Největší událostí tak byl START day, na kterém stávající emitenti (včetně jednoho očekávaného) prezentovali úspěchy i neúspěchy roku 2019 a výhledy do budoucna. A jako obvykle je pro Vás náš tým shrnul do několika minutového čtení.


Obchodní aktivita

Na trhu PX-START v období duben – květen neproběhly žádné obchody (poslední obchody proběhly koncem března). S akciemi kótovanými na PX-START se tak obchodovalo pouze prostřednictvím RM-Systému, kde se zobchodovaly akcie PRABOS v celkové hodnotě 370 tis. CZK a dále akcie KARO INVEST v celkové hodnotě 365 tis. CZK. Měsíce duben a květen tak byly co do obchodvaných objemů relativně slabé.


Nový web trhu START

Vše, co investory zajímá nyní naleznou na novém webu pxstart.cz. Silné příběhy českých firem, odpovědi na nejčastější otázky i case study firmy, která vstoupila na burzu s botami, které odolají nášlapné mině. Veškeré údaje, které se týkají obchodování byly přesunuty na hlavní web pse.cz, kam patří. Zde jsou rovněž k uloženy všechny povinně zveřejňované informační povinnosti a obchodní profily jednotlivých firem.


Koncem dubna proběhl START day

28. dubna proběhl letošní první START day, kde společnosti kótované na trhu START prezentovaly primárně výsledky roku 2019. Neméně důležitým tématem však byl i dopad pandemie koronaviru na jejich podnikání a výhled na rok 2020. START day byl poprvé v historii vysílán pouze skrze Youtube kanál PX Group, kdy emitenti hovořili skrze telekonferenční platformu.


EMAN

Jako první se prezentovala společnost eMan, jež na trh START plánuje vstoupit koncem první poloviny roku 2020 a od investorů hodlá vybrat zhruba 40 mil. CZK. Více informací o plánovaném IPO v dřívějším článku.


ATOMTRACE

Druhým prezentujícím byla společnost AtomTrace. Hned na úvod byla oznámena důležitá informace, a to že v roce 2019 došlo k odchodu některých akcionářů/zaměstnanců, kteří si založili přímo konkurenční společnost Lightigo. Jedním z odevších je i prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D., jež byl v IPO prezentacích Atomtrace uveden jako „mezinárodně uznávaný odborník na technologii LIBS, jeden ze zakladatelů společnosti AtomTrace”. Otázkou tak je, jak se rozpad původního týmu podepíše na dalším fungování společnosti AtomTrace.


Společnost v prezentaci vůbec neuvedla finanční výsledky roku 2019, pouze konstatovala, že nesplnila výhled 25-30 mil. CZK na tržbách. Společnost dále uvedla, že plán roku 2019 „roluje“ do roku 2020 vzhledem k tomu, že řada tendrů byla v roce 2019 pozastavených a v roce 2020 plánuje tržby přes 130 mil. CZK (IPO plán pro rok 2020 byl 58 mil. CZK). Toto jsou bohužel jediné detailnější informace, které máme k dispozici z veřejných zdrojů. Nezbývá, než si počkat na výroční analýzu.


FILLAMENTUM

Fillamentum za rok 2019 dosáhlo dle předběžných čísel celkových tržeb 57,9 mil. CZK při plánu téměř 62 mil. CZK tržeb. Pozitivem je určitě dosažení 90 % plánovaných tržeb v klíčovém segmentu strun pro 3D tisk (celkem 32,2 mil. CZK), jež by měl do budoucna tvořit gró tržeb Fillamenta. Hlavním faktorem přispívajícím k neplnění plánu byly nenaplněná očekávání v segmentu ostatní automotive, kde došlo k posunu zakázek u klíčových zákazníků na rok 2020 (tržby tak činily pouhých 0,6 mil. CZK).


Společnost prezentovala výhled tržeb pro rok 2020 na úrovni 87,2 mil. CZK (vs. při IPO původně očekávaných 93,5 mil. CZK). Tento plán však dle vyjádření managementu ještě nezohledňuje situaci po propuknutí pandemie koronaviru. Otázkou je, zda je ve světle posledního vývoje tento plán vůbec splnitelný. Segment 3D strun by měl narůst na 60 % celkových tržeb při 52 mil. CZK, což by znamenalo 61% meziroční růst. Důležitějším faktorem je však spíše 22,1 mil. CZK očekávaných tržeb v brzdových systémech a ostatním automotive – tato úroveň se k aktuální situaci v automotive může ukázat jako nedosažitelná.


Nakonec bychom rádi vyzdvihli pozitivum Fillamenta, a to je transparentnost prezentovaných výsledků (resp. tržeb). Společnost v prezentacích vždy uvádí údaje a vývoj za jednotlivé segmenty. To napomáhá investorům udělat si lepší obrázek o společnosti. Na druhou stranu ještě nejsou k dispozici úplné údaje ohledně hospodaření a rozvahy společnosti (zatím máme informaci pouze ohledně tržeb; dle našeho názoru by toto společnost mohla alespoň ve formě předběžných údajů uvádět) – ty by snad měly být k dispozici v co nejbližší době ve formě výroční analýzy.


KARO INVEST

KARO INVEST (KARO) již vydalo svou výroční analýzu, jež shrnuje vývoj roku 2019 a výhled do budoucna (zde ke stažení). Zde proto jen v krátkosti.


Tržby společnosti dosáhly v roce 2019 výše 148 mil. CZK (vs. odhadovaných 190 mil. CZK), což meziročně znamenalo nárůst o 5 %. Tržby společnosti jsou však silně závislé na cenách kůže na světovém trhu, která v roce 2018 a 2019 setrvale klesala. Tržby však nejsou u KARO klíčovým ukazatelem, tím je absolutní přirážka na zpracovaný m2 kůže a zároveň celkový zpracovaný objem kůže. Od těchto dvou parametrů se dále odvíjí celkový hrubý a provozní zisk. Celkový objem prodané kůže dosáhl za rok 2019 534 tis. m2 vs. očekávaných 504 tis. m2 a dle vyjádření managementu se rovněž podařilo udržet výši absolutní přirážky na prodaný m2. Detaily jsou uvedeny v odkazované výroční analýze, která detailněji popisuje obchodní model KARO a vývoj roku 2019.


Současná situace související s pandemií koronaviru je dle managementu společnosti, prozatím, spíše přínosem. Cynicky řečeno společnosti pomohl silný rozpuk epidemie v severní Itálii, kde se nachází konkurence společnosti (více zde). KARO tak paradoxně na jaře 2020 posilovalo pozici u svých zákazníků. Aktualizaci výhledu společnost provede začátkem druhé poloviny roku 2020.


Za zmínku určitě stojí plánovaná instalace nové stříkací linky, jež povede ke skokovému navýšení výrobní kapacity (linka je aktuálně ve zkušebním provozu; ostré spuštění se plánuje na 7/2020). Společnost dále v průběhu roku 2020 plánuje zisk dalších finančních prostředků pro růst společnosti pomocí druhého kola úpisu akcií a možného umístění části připravené dluhopisové emise.


PRABOS PLUS

Dalším prezentujícím byla společnost PRABOS PLUS (Prabos). Prabos dosáhl v roce 2019 tržeb ve výši 381 mil. CZK. (plán byl 399 mil. CZK). Tržby byly negativně ovlivněny přesunutím části tržeb (ca. 10 mil. CZK) z roku 2019 do prvního kvartálu 2020 z důvodu posunu fakturace zakázky za Armádou ČR. EBITDA dosáhla 48 mil. CZK a čistý zisk 26,5 mil. CZK.


Prabos dle vyjádření managementu zatím nepociťuje výrazný negativní dopad na hospodaření, nicméně pro rok 2020 očekává ochlazení poptávky v segmentu pracovní obuvi a retailu. Důležitou zprávou je, že z důvodu poskytnutí provozní úvěrové linky za účelem zajištění likvidity si financující banka vynutila prozatímní pozastavení výplaty dividendy za rok 2019. Dividenda tak bude buďto vyplacena mimořádně v druhé polovině roku nebo společně s dividendou za 2020 v roce 2021.


Detailní informace ohledně hospodaření roku 2019 a prozatímní výhled pro rok 2020 jsou uvedeny ve výroční analýze společnosti, jež bude brzy dostupná na webu pražské burzy.


PRIMOCO

Primocu se v roce 2019 nepodařilo prodat žádnou novou zakázku, s čímž souvisí tržby ve výši pouze 1,5 mil. CZK. Provozní zisk dosáhl -25,5 mil. CZK. Tato čísla jsou v silném kontrastu s IPO projekcemi, kdy firma počítala pro rok 2019 s prodejem 45 letadel a tržbami přes 400 mil. CZK.


V současnosti má společnost dle vyjádření managementu na skladě 20 hotových letounů, jež jsou víceméně připraveny k okamžitému prodeji. Pro rok 2020 společnost nově předpokládá prodej celkem 15 letounů (IPO plán počítal s prodejem 35 letounů již v roce 2018). Management společnosti bohužel neuveřejnil výhled tržeb a ziskovosti. Ve výroční analýze od J&T Banky (dostupná zde) je nicméně uveden odhad tržeb pro rok 2020 na úrovni 146 mil. CZK. Z kvalitativních faktorů pak můžeme uvést, že v roce 2019 došlo k výměně obchodního ředitele, kdy na tuto pozici nastoupil Jakub Fojtík, jež dříve působil ve společnosti Aero Vodochody.


Primoco o sobě také dává pravidelně vědět v médiích. Naposledy firma oznámila, že uzavřela smlouvu o spolupráci s Vojenských technickým ústavem - zde a profilový článek vyšel i online v týdeníku Euro - zde. Za zmínku stojí i reportáž na CNN Prima News o testování letounů Policií ČR - zde. Kdyby Primoco prodalo za každý mediální výstup jen jedno letadlo, Přejme tedy Primocu i jeho akcionářům, aby se brzy obchodní oddělení společnosti začalo dotahovat na úspěchy oddělení PR a marketingu. V tom tento emitent bezesporu vyniká.


UDI CEE

Posledním prezentujícím byla společnost UDI CEE a.s., jež zastřešuje dva developerské projekty – logistický areál Ostředek na D1 a rezidenční projekt KURIR v srbském Bělehradě.


Stav projektu D1 Ostředek

Aktuální stav je takový, že byly v průběhu roku 2019 dokončeny veškeré zemní práce a dokončena kompletní infrastruktura. Management společnosti očekává získání stavebního povolení v červnu 2020. Dochází však nicméně k posunu zahájení samotné výstavby objektu na 3. až 4. kvartál roku 2020. Management prohlásil, že se neobává toho, že by nedošlo ke stanovené výplatě dividendy po dokončení projektu vzhledem ke stávajícímu zájmu o pronájem/prodej areálu. Otázkou však zůstává načasování vzhledem k posunu zahájení výstavby.


Stav projektu KURIR

U projektu KURIR je, co se data výstavby týče, podobná situace jako u Ostředku – zahájení stavby se odsouvá na 3. nebo 4. kvartál roku 2020. Důležitou informací je vyjádření managementu společnosti ohledně plánované výplaty dividendy v souvislosti s posunem plánovaného dokončení projektů. Současný plán má dvě varianty. Buďto by došlo k zpětnému odkupu akcií společností a výplatě dividendy v polovině roku 2021 (tak jak bylo avizováno při IPO) a nebo by došlo k posunu výplaty dividendy o rok. V obou případech by však byla transakce provedena takovým způsobem, aby bylo dosaženo slíbeného průměrného ročního zhodnocení na úrovni 9,6 % p.a. Management při prezentaci rovněž ujistil, že v souvislosti s koronavirem nevnímá ochlazení poptávky po logistických prostorách. Výroční analýza společnosti by měla být dostupná začátkem června na webu pražské burzy.


Váš tým STARTEEPO

88 zobrazení

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon