• Redakce

START REPORT: NAJDE SE LÉČEBNÁ PILULKA PRO FILLAMENTUM?

Aktualizace: 20. lis 2020


6. října proběhl další START Day, na kterém se prezentovali emitenti se svými dosavadními letošními úspěchy i neúspěchy. Kromě stávajících firem se ale představil i nový emitent - online lékárna Pilulka.cz.


Obsah reportu

 • Obchodní aktivita v září

 • Shrnutí START day dle jednotlivých emitentů


Obchodní aktivita v září

V září se zobchodovaly akcie celkem za 24,7 milionu korun. Jednalo se tak z hlediska objemu o historicky druhý nejlepší měsíc. Více se zobchodovaly akcie v květnu 2019, a to v objemu 26,4 milionu korun. Nejvýznamnější obchody probíhaly na akciích burzovního nováčka eMan, kde proběhly obchody na STARTu i RMS celkem za celkem 22,8 milionu korun a akcie uzavřela svůj první měsíc na ceně 63 korun (+23,53 %). Dále proběhly obchody na akciích Prabosu za 1,6 milionu korun a na akciích Karo za 0,31 milionu korun.


Shrnutí START day 6. října

Rádi bychom poděkovali společnosti Patria Finance, která po celou dobu START day poskytovala online zpravodajství. Využijeme tak webu Patria.cz a níže naleznete přehledně seřazené TOP zprávy k jednotlivým prezentacím podle Patria doplněné o další informace, které jsme postřehli navíc:


Pilulka.cz, Petr a Martin Kasa

 • Pilulka je na trhu 8. rokem, působíme na 3 trzích a míříme na 4., tím je Maďarsko

 • Největší činností Pilulky je e-commerce v péči o zdraví a lékárenství, vedle toho máme i síť kamenných lékáren – 31 vlastních a 125 partnerských typu franšíza

 • Tržby letos významně přesáhnou 1 miliardu na všech trzích. Máme 1,5 milionu zákazníku

 • Zákaznická báze je něco, co budujeme od samého začátku, v letošním roce označujeme za aktivní zhruba 650 tisíc zákazníků. Meziročně roste zákaznická báze zhruba o 6 %. Typickým zákazníkem jsou ženy ve věku 25 – 44 let

 • Stavíme Pilulku jako technologickou firmu a celý trh se snažíme digitalizovat. Vyvíjíme si to sami – internetový obchod, mobilní aplikace, e-recept i back office systémy (CRM, cenotvorba, optimalizace procesů)

 • Letos dosáhneme tržeb zhruba 1,7 mld. V ČR a SR máme pozitivní EBITDA, Rumunsko ještě investiční peníze pálí vzhledem k tomu, že se zde ještě jedná o start-up. Průměrný růst tržeb v příštích 5 letech je zhruba 26 % meziročně, což je realistické číslo. Ziskovost je postavena na EBITDA marži a chceme ji zvyšovat zefektivněním společnosti

 • Do CAPEX investujeme zhruba 2 % obratu, zejm. na IT, development a rozvoj skladů. To se promítá na straně OPEX, kde investice přináší úsporu

 • Jsme firma, která má vedoucí postavení na regulovaném trhu, jsme digitální společnost, což má budoucnost, máme zkušený tým, COVID nám paradoxně pomohl, máme rychlé zavádění inovací, digitalizace procesu kolem předpisových léků – jsme průkopníkem


Primoco UAV, Ladislav Semetkovský

 • Mezi naše klíčové trhy patří Afrika, Blízký východ a Asie, postupně i Evropa

 • Náš letoun bude certifikovaný podle standardu NATO, přičemž to bude 3. takový stroj, získání certifikátu očekáváme ve 2Q příštího roku

 • Nárůst prodejů převyšuje 1000 %, uzavřeli jsme kontrakty na 8 letounů a prodáváme nárhadní díly. EBITDA marže představuje kolem 40 %

 • Bez ohledu na covid zájem spíše stoupá. Výsledky na konci roku budou řádově lepší

 • Pro připomenutí odkaz na pololetní výsledky zde


eMan, Jiří Horyna

 • Máme rozjednaných 56 obchodních případů

 • eMan očekává letos výnosy 170 138 tis.Kč, 2 400 tis.Kč EBITDA, 1,6 % EBITDA marže

 • Chceme být partnerem první volby například v oblasti mobility, chceme být vnímání jako významný hráč zakázkového softwaru


Fillamentum, Josef Doleček

 • Josef Doleček z Fillamentum oznamuje pro 2020 při původním plánu tržeb 86 mil.Kč covid revizi na 68 mil.Kč, za polovinu rokutržby 34 925 tis.Kč, 125 % aktuálního plánu pro 1H20

 • Josef Doleček za Fillamentum upozorňuje na odklad projektů zejména v segmentu automotive, 3D tisku, v této souvislosti je upraven výhled pro celý rok 2020

 • Josef Doleček za Fillamentum oznamuje, že firmě hrozí zesplatnění provozního úvěru Sberbank z důvodu nesplnění kovenantů, aktuálně společnost z důvodu vývoje kolem covid je provozně v záporu. Řešen možný prodej podílu novému investorovi a získání nového kapitálu do firmy. Připouští možný default společnosti na konci roku, firma podniká kroky proti takovému vývoji

 • Josef Doleček za Fillamentum oznamuje snahu o osekání nákladů (osobní náklady, externí služby). Společnost připravuje mimořádnou valnou hromadu pro akcionáře

 • Shrnutí situace ve Fillamentum shrnula také Fio banka - článek zde


KARO INVEST, Jakub Hemerka

 • KARO Invest vstoupila na trh START v loňském roce a potvrzuje, že letos chystá druhé kolo úpisu

 • Objednávky pro 4Q20 dle KARO Invest převyšují aktuální výrobní kapacity, potřebují rozšířit výrobní kapacitu, je postupováno v přístavbě výroby. Pro 4Q20 KARO Invest zvažuje mírné zvýšení cen pro zákazníky (test trhu)

 • KARO Invest se rozvíjí horizontálně (nová stříkací linka, růst výrobní kapacity), vertikální integrací (barvírna, vyšší maržovost a flexibilita, nákup surovějšího vstupu s vyšší přidanou hodnotou vlastními silami)


Prabos plus, Jaroslav Palát

 • Získání ochranné známky „Prověřeno v poušti“ od Univerzity Karlovy (jsme historicky první získatel této známky)

 • Ostré spuštění 3D aplikace na měření velikostí nohou pro účely našeho eshopu (vývoj trval 3 roky)

 • Instalace nového stroje

 • Získání zakázky pro Policii ČR na roky 2020 – 2023 v hodnotě 133 mil. Kč + DPH

 • Uzavřena smlouva s Lékařskou fakultou UK ohledně vývoje pracovní obuvi pro zdravotnický personál – potenciál pro Prabos proniknout na nový trh

 • Spolupráce s Matfyz ohledně automatizace vyhodnocování výsledků měření 3D aplikace

 • Úspěšně proběhla zkušební dodávka bot v rámci kontraktu pro Švýcarskou armádu.

 • Pokles tržeb způsoben nižší poptávkou po pracovní obuvi způsobené zejména snižováním počtu agenturních zaměstnanců u velkých zákazníků a obecně snahou o úspory firem.

 • Dále zatím nevíme, zda a jakou dostaneme objednávku od AČR (v rámci běžící smlouvy) – může být realizováno až během Q1 2021.

 • Společnost je stabilizovaná a nemá žádné finanční problémy.

 • Odložená výplata dividendy za rok 2019 je aktuálně plánovaná společně s výplatou dividendy za rok 2020.

 • Odhad (analytiků STARTEEPO) celkové výše dividendy za 2019 – 2020 při výplatě 60 % čistého zisku je 20 – 24 CZK na akcii (tj. aktuální hrubý výnos 5 – 6 %).

AtomTrace, Miroslav Mandel

 • Latinská Amerika, kam jsme hodně investovali, kvůli koronaviru zamrzla, USA se nám už trochu probírá a Asii se už probrala a rozběhli jsme zde několik aktivit

 • Kvůli posunu tendrů a problémům s covid-19 jsme si stanovili na letošek cíl obratu 25 -26 mil.Kč

 • Valná hromada v září schválila navýšení základního kapitálu, což firmě pomůže zvýšit počet zaměstnanců, dále pokračovat ve vývoji a zvýšit skladové zásobyUDI CEE, Jan Rovný

 • V září jsme získali stavební povolení na logistický park Ostředek, můžeme začít stavět a jednáme se zájemci o prostory

 • Rezidenční projekt Starry Hill v Bělehradě se zpozdil, protože srbské úřady během koronaviru nefungují. Zatím ceny nemovitostí neklesají a očekává se jejich růst po skončení koronaviru, což by mohlo vynahradit časovou prodlevu

 • Plánovali jsme výplatu dividendy v půli roku 2021, to stále platí. Starry Hill se do té doby nestihne dostavět, ale o to intenzivněji jednáme se zájemci o Ostředek a zisk z tohoto prodeje by nám umožnil dividendu ve slíbeném termínu vyplatit. Pokud by se to nepodařilo, zvolili bychom výkup akcií nebo bychom výplatu odložili


A to je pro tentokrát vše. Přejeme Pilulka.cz úspěšný vstup na trh START a společnosti Fillamentum držíme palce v řešení stávajících problémů.


Váš tým STARTEEPO

165 zobrazení0 komentář

Copyright © 2021 STARTEEPO s.r.o.

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black YouTube Icon