• Redakce

START REPORT: NOVÉ IPO A ROZBOR PREZENTACÍ ZE START DAY


V říjnu proběhl dvoudenní START day, během něhož se prezentovali stávající emitenti a úspěšně na trh vstoupil i jeden nový. V říjnovém reportu jsme pro Vás připravili rozbor těchto prezentací.


Obsah reportu:

  • nové IPO

  • informace k obchodování

  • záznam a rozbor prezentací emitentů


Na trh START vstoupil zpracovatel kůží KARO INVEST a.s.

Skupina KARO, zpracovatel kůží z Boršova u Jihlavy, úspěšně vstoupila 22. října na trh START pražské burzy. Za nově vydané akcie získala skupina od privátních investorů i penzijních fondů 40 milionů korun. Na trhu START se stala šestým obchodovaným titulem a letos vůbec prvním IPO na pražské burze. Titul je obchodován i na burze RM-Systém. Celou zprávu k IPO naleznete zde.

Detail akcie na trhu START - zde a na RMS - zde.


Říjnové sekundární obchodování přineslo nové obchody

9. října proběhl další obchodní den. Nejvíce bylo zobchodováno akcií developerské společnosti UDI CEE a.s., a to konkrétně 11 153 kusů na ceně 478 korun. Celkem se tedy zobchodovali akcie za 5,3 milionu korun. Dalším titulem, kde proběhly obchody byla společnost Primoco. Konkrétně se jednalo o objem 120 tisíc korun – 500 kusů za cenu 240 korun za akcii. Ostatní tituly na trhu START zůstaly bez aktivity.


V říjnu se pak také obchodovalo na RM-Systému. Akcie Prabos plus a.s. se obchodovaly na cenách 402–410 korun při objemu obchodů cca 57 tisíc korun. První obchody proběhly také na akciích KARO INVEST a.s. V říjnu se na nich zobchodovalo 1,1 milionu korun při ceně 40 až 47 korun. Celkem se tedy za říjen zobchodovaly na STARTu a RMS akcie za 6,6 milionu korun.


Záznam a rozbor prezentací emitentů

21. října proběhly prezentace jednotlivých emitentů. Připravili jsme pro Vás rozbor prezentací stávajících emitentů, kde jsme se zaměřili hlavně na kurzotvorné informace a informace o hospodaření.


AtomTrace a.s.

Hospodaření: Mezitímní výsledky nebyly zveřejněny. Zástupce společnosti „potvrdil“ cíl 25 mio. CZK tržeb pro rok 2019. Výroční analýza však uvádí projekci tržeb společnosti cca 41 mio. CZK -> společnost tak odhad tržeb v reálu nepotvrdila, ale významně snížila. Zástupce společnosti „zvyšuje výhledy“ pro další období na základě informací z obchodního týmu. Výhled na rok 2020 jsou tržby 65 mio. CZK. Výroční analýza opět uvádí jiný údaj, konkrétně cca 69 mio. CZK

Kurzotvorné informace: Firma vidí příležitost v umístění produktů na eshopu Alibaba (vyhodnocení tržiště Alibaba jako největšího trhu pro AtomTrace); zároveň bylo řečeno, že běžný sales proces skrze klasické tendry trvá 12 až 19 měsíců. Proběhla prezentace na konferenci EMSLIBS 2019, kde byl představen produkt Road-Trace (použití v měření brzdné stopy automobilů).

Detail akcie na trhu START - zde.


Fillamentum a.s.

Hospodaření: Plán tržeb pro rok 2019 je cca 66 mio. CZK, plnění ročního plánu tržeb zatím 44,4 mio. CZK z 67 % (1Q – 3Q). 3D tisk tvoří již 54 % tržeb – firma drží plán (roční plnění 72,5%). Packaging a brzdové systémy dle vyjádření zástupce společnosti také na plánu. Nejhůře je na tom oddíl automotive – zde roční plnění pouze 8,5 %, nové zakázky jsou odloženy. Pro rok 2020 je v plánu navýšení tržeb v 3D tisku o 50 %. Automotive má v plánech podíl cca 30 % - zde problém, panuje nejistota na trhu. Automotive bude pro splnění plánů klíčovým sektorem -> Firma tržby nepotvrdila ani neaktualizovala. Náklady jdou rychleji než plán. Co se týče zisku, dle provozních čísel na tom bude firma prý asi lépe než loni. -> konkrétní číslo nebo potvrzení zisku neproběhlo.

Další kurzotvorné informace: Společnost indikuje převis poptávky u 3D tisku ze strany odběratelů (cca 2,5krát). Zástupce společnosti zmiňuje další potřebu investic -> nezmiňuje však informaci, jak a z čeho společnost hodlá tyto investice financovat. Společnost uvažuje o relokaci výrobních prostor v Hulíně. Stávající prostory jsou prý nedostatečné. Společnost také plánuje nákup nových strojů a zavedení víkendového provozu. Proběhlo založení Fillamentum USA a probíhá procesování investičního záměru – nyní již v USA funkční distribuce a sklad, probíhají jednání ohledně lokálních kooperací. Proběhlo založení produktové značky pro segment trubek a pro průmyslovou automatizaci.

Detail akcie na trhu START - zde.


Primoco UAV SE

Hospodaření: Nebyla prezentována žádná čísla, firma již dříve zveřejnila průběžné výsledky za 1H – kompletní zpráva zde. Během 1H nebyl prodán žádný letoun; prý je připraveno 150 letadel pro 25 zákazníků/zemí a čeká se na politické hry a licenční řízení -> konkrétní čísla však nebyla prezentována. V plánu bylo letos vyrobit 30 letadel a ty prodat; nyní vše ve skluzu, rozpracováno nebo na skladě je asi 40 letadel. Firma musela kvůli cash flow schválit 15 mio. CZK akcionářskou půjčku – do dalších prodejů by měl být, dle slov zástupce společnosti, provoz firmy finančně pokryt. S Malajsií se budou řešit další zakázky pro příští rok, očekávají se další nákupy letadel.

Další kurzotvorné informace: Letos proběhl nákup letiště u Písku (zázemí ccca 20ha) – zpráva zde. Kvůli letišti však řeší firma spory s obyvateli - zpráva zde. Firma také získala licenci pro obchod s vojenským materiálem - dnes 2/3 zákazníků jsou ozbrojené složky, firma tak již nepotřebuje pro tyto obchody prostředníky - celá zpráva zde.

Detail akcie na trhu START - zde.


Prabos plus a.s.

Hospodaření: Plán je plněn, výhledy potvrzeny – viz tisková zpráva zde. Očekávaná dividenda za rok 2019 je 60 % čistého zisku -> tzn. předpoklad dividendy 26,25 CZK na akcii (div. yield 6,56 %).

Další kurzotvorné informace: Proběhlo získání značky „Testováno v Antarktidě“ - zpráva zde. Aktuálně testují boty Prabosu i čeští egyptologové - zpráva zde. Dohodnuta je i podpora akce „Tatra kolem světa 2“. Probíhají avizované investice do automatizace – očekává se úspora nákladů a snížení HR rizik - s tím již počítá aktuální finanční plán. S ohledem na případné zpomalení ekonomiky je v případě Prabosu je dobrá predikovatelnost zakázek díky tendrům, tržby rozděleny mezi státní a soukromý sektor -> ekonomický cyklus je více diverzifikovaný. Prodej zbývajících akcií J.Paláta (zůstává mu cílový 25% podíl) je téměř ukončen. Kupec se již našel na zbývající podíl: Transakce by neměla ohrozit cenotvorbu na trzích START a RMS -> nebude zde přetlak prodejů. Přestup Prabosu z trhu START na regulovaný trh Standard je stále možný, Prabos vyhodnocuje přínos pro firmu i pro investory. 3D mobilní aplikace pro eshop se stále testuje a není v plnohodnotném provozu.

Detail akcie na trhu START - zde a na RMS - zde.


UDI CEE a.s.

Hospodaření: Firma stále vidí průměrný dividendový výnos 9,4% p.a. ve formě jednorázové dividendy cca 28,3 % v roce 2021, a to i přes zpoždění projektů.

Logistické centrum Ostředek: V 2Q/2019 byly zahájeny práce na stavbě síťových jednotek. Během 3Q/2019 pak proběhlo dokončení kompletní infrastruktury. V 1Q/2020 se očekává zahájení výstavby skladových hal. Z důvodu zpoždění vydání územního rozhodnutí má projekt zpoždění zhruba 6 měsíců. Díky velké poptávce zájemců o pronájem areálu se počítá se stavbou všech hal najednou.

Rezidenční projekt KURIR Bělehrad: Ke konci roku 2018 vydání ÚR napadla třetí strana; soudně pravomocně rozhodnuto ve prospěch UDI CEE o právoplatnosti ÚR. Během 1Q/2020 bude zahájena stavba. Díky změně použitých technologií dojde k úspoře cca 40 – 60 tis. EUR oproti původnímu rozpočtu. Průměrné ceny nových bytů v Bělehradu dlouhodobě rostou a v první polovině letošního roku dosáhly nového maxima 2 090 EUR za metr.

Detail akcie na trhu START - zde.


!!! Další obchodní den na trhu START proběhne 13. listopadu!!!

O trhu START

Trh START Burzy cenných papírů Praha a.s. je trhem pro menší inovativní společnosti s hodnotou od velikosti 25 mil. Kč, které chtějí získat nový kapitál, případně jejichž majitelé chtějí částečně nebo zcela ze stávajícího podnikání vystoupit, a to vše za minimálních nákladů.


START nepřináší možnosti jen emitentům, ale i investorům. Zaměřuje se zejména na profesionální investory, kteří se chtějí stát akcionáři i partnery úspěšných společností nabízených na trhu. Obchodování na trhu START není kontinuální jako na jiných trzích pražské burzy, ale probíhá jen několikrát v roce v předem stanovených dnech, tzv. START Days.


Více informací o trhu START naleznete na www.pxstart.cz. Detailnější informace o našich emisích pak na www.starteepo.com/skutecne-pribehy.

64 zobrazení0 komentář

Copyright © 2021 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon