• Redakce

ZDRAVOTNICTVÍ 2.0 V RUKÁCH NANOTECHNOLOGIÍ, GENETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE

Aktualizace: 13. lis 2019Lidská společnost ve vyspělých ekonomikách stárne a technologie na tuto skutečnost musí reagovat. Nové objevy ve farmacii a biotechnologii přinášejí nová léčiva i lékařské procedury. Ve zdravotnictví se začíná masově využívat nanotechnologie, genetické inženýrství, 3D tisk i robotika.

VYŠŠÍ POTŘEBA LÉKAŘSKÉ PÉČE

Zdravotnictví je jednou z nejdůležitějších oblastí, ve které by se měly nové technologie uplatňovat co nejlépe a nejrychleji. A to nejen kvůli vyšší míře investic do výzkumu a vývoje, ale především s ohledem na měnící se demografickou a ekonomickou situaci ve vyspělých ekonomikách. Lidé stárnou, všímají si více svého zdraví, bohatnou a lékařská péče se tak díky tomu stává více náročnou na množství i frekvenci procedur.

V oblasti technologií tak výrazně vyčnívá nanotechnologie, která zlepšuje vlastnosti a funkce používaných materiálů ve zdravotnictví. Celosvětový trh s nanotechnologiemi (nejen ve zdravotnictví) by měl do roku 2021 dosáhnout hodnoty 90,5 miliardy USD z 39,2 miliardy USD v roce 2016.


Zdroj dat: nanotechia.org

Genetické inženýrství je dalším odvětvím, které významně ovlivní současné zdravotnictví. Jedná se o použití biotechnologie ke změně genomu živých buněk u zvířat, rostlin a lidí. Genetické inženýrství nabízí obrovské možnosti průlomové lékařské terapie a diagnostiky, stejně jako produkci výživnějších a odolnějších plodin a hospodářských zvířat.

Velký posun také zažívá obecná biotechnologie a farmacie. Inspirativní a prozatím spíše teoretické je také využití 3D tisku při tvorbě tkání, orgánů. Využití při tvorbě lékařských protéz je však již dnes velice rozšířené.

MUDR(OBOT)

Nejnadějnějším a nejdynamičtějším segmentem zdravotnictví je však robotická chirurgie. Díky ní provádí operace robot, kterého chirurg řídí přes počítač. Roboti tak umožňují lékařům provádět operace ze vzdáleného místa bez kontaktu s tělem pacienta, a to skrze joysticky ovládané kamerové rameno a monitory zobrazující např. trojrozměrný zvětšený obraz operované oblasti. Roboti jsou takto využíváni v laparoskopii, ortopedii, neurologii, gynekologii, urologii, kardiologii a nanomedicíně.


Zdroj dat: legacymedsearch.com

Odhaduje se, že více než 40 % všech operací v roce 2025 provedou právě roboti. Světový trh s robotickou chirurgií by měl dosáhnout do roku 2021 hodnoty 12,80 miliardy USD oproti 4,9 miliardám USD v roce 2016.

Zajímá Vás investiční potenciál nových sektorů?


NEW AGE FUND je investiční fond, který se rozhodně neřadí mezi běžnou investiční šeď. Investuje totiž do jediné spolehlivé komodity na světě. Do budoucnosti. Máme totiž unikátní strategii, která spojuje svět zavedených pravidel se světem inovací. Zajímá nás jedinečné portfolio, které definuje svět zítřka. Ekonomiku nového věku. Hledáme investice do stabilních firem i do odvětví, která znamenají pokrok. A to nejen v technologiích. Zakládáme si na společensky odpovědných investicích, a to v rámci strategie udržitelného rozvoje, který definuje ekonomický růst v souladu s lidskou společností i s životním prostředím. NEW AGE FUND je podfondem STARTEEPO Invest (fondu kvalifikovaných investorů) patřící mezi projekty společnosti STARTEEPO, s.r.o.

Více na www.newage-fund.com.

#NEWAGEFUND

37 zobrazení

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon