top of page
new_logo_mmcite_default[437].jpg.webp

SVĚTOVĚ PROSLULÝ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ VSTOUPIL NA BURZU

Městský mobiliář z dílny mmcité a.s. Davida Karáska znají lidé po celém světě. Najdete jej na letišti Charlese de Gaulla v Paříži, v olympijském parku v Rio de Janeiro nebo i na horní stanici lanovky vedoucí na Mont Blanc.

 

V roce 2022 přesáhly konsolidované tržby 1,16 miliardy korun při provozním zisku EBITDA 61 milionů korun. Zhruba 80 % produkce dnes putuje do zahraničí, kdy mmcité působí celkem na 30 trzích.

Společnost získala od investorů 160 milionů korun úspěšným úpisem třetiny nových akcií společnosti.

mmcité a.s. úspěšně vstoupila 1.8.2023 na trh START pražské burzy, a to při IPO efektu 21,25 %.

Snímek obrazovky 2023-06-28 v 1.13.47.png
Snímek obrazovky 2023-06-28 v 1.14.19.png
Snímek obrazovky 2023-02-22 v 20.22.38.png

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Emitent: mmcité a.s.
IČO: 276 70 864
Vinohradská 907, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
Spis. z. B 4523 vedená u Krajského soudu v Brně

Veškeré dokumenty a informace o veřejné nabídce akcií naleznete na webu emitenta v sekci
Pro investory.

Toto propagační sdělení bylo vypracováno společností STARTEEPO s.r.o. se sídlem Praha 7, Plynární 1617/10. Společnost čerpá informace z důvěryhodných zdrojů (veřejné zdroje a informace od emitenta) a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost. Pokud jsou zde uvedeny informace, které se vztahují k budoucím událostem, jsou založeny na předpokladech a výpočtech společnosti nebo důvěryhodných zdrojů. Skutečnosti, které v budoucnu nastanou, se mohou od uvedených informací významně lišit. Informace mohou být zjednodušeny, neboť mají sloužit výhradně k vytvoření obecné a základní představy o dané otázce či tématu. Sdělení představuje názor společnosti nebo osoby v něm uvedené ke dni zveřejnění a může být změněno bez předchozího upozornění. Interval budoucích změn analýzy není možné předem stanovit. Investoři jsou povinni se o výhodnosti obchodů a investic do jakýchkoli finančních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného rizika a vlastní právní, daňové a finanční situace. Pokud se zde hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, a jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů, a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena. Obsah je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv jespolečnost. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění informací třetími osobami. Propagační sdělení není prospektem, nabídkou ani doporučením k nákupu či prodeji cenných papírů, majetku či aktiv, ani znaleckým posudkem.

bottom of page