STARTEEPO Invest

FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

STARTEEPO Invest je investičním fondem kvalifikovaných investorů a jeho činnost, resp. činnost osob provádějících jeho administraci a obhospodařování, tak podléhá dohledu ze strany České národní banky.

Nepatříme k největším. Patříme k nejlepším.
V našich 2 podfondech spravujeme majetek ve výši cca 262 milionů korun. A naše výsledky hovoří za nás. Přesvědčte se sami.

262

milionů korun pod investiční správou

Naše podfondy NEW AGE FUND a CZEGG VENTURES nabízejí jedinečné investiční příběhy, které lze kombinovat dle preferencí investora.

Aktivní správa

Naše aktivně řízené strategie představují to nejlepší na trhu.

Portfolio šité na míru

Kombinujte naše 2 podfondy dle svých preferencí.

Klientský portál

Všechny informace o Vaší investici na jednom místě. www.starteepo-portal.cz

Naše podfondy

GLOBÁLNÍ AKCIE

NEW AGE FUND

Globální etický akciový podfond NEW AGE FUND je držitelem Ceny SDGs 2019 a Forbes 30 pod 30 2020.

Když jiné akciové fondy a indexy ztrácely i více než 30 % kvůli koronaviru, NEW AGE FUND byl během Q1 2020 v zisku. Jako jediný v ČR.

Dlouhodobě cílí na výnos +10 % ročně. V předchozích letech (2019 - 2020) dosáhl podfond výnosu 35,46 % (16,39 % p.a.).

ICON NEW AGE FUND_white.png
disguise-1296221_1280.png

+

=

ČESKÉ PODNIKY

CZEGG VENTURES

Smíšený podfond českých podniků CZEGG VENTURES investuje především do tradičních rodinných firem s vysokou přidanou hodnotou.

 

CZEGG VENTURES získal od pražské burzy jako jediný fond označení POWERED BY PX. Investicemi podporuje růst české ekonomiky a inovace.

 

Dlouhodobě cílí na výnos +7 % ročně. Za prvních 9 měsíců existence přinesl výnos 32,47 %.

Fond report

Informace pro investory

Identifikace fondu

STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO: 065 87 194

Sídlo: Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7

Spolupracující subjekty

Bankovní spojení

Číslo upisovacího účtu​

217225833/0300

SS = číslo smlouvy investora

VS = ISIN podfondu bez CZ

Upozornění

Obsah této webové stránky je určen pouze pro informativní účely a poskytuje pouze stručný přehled o STARTEEPO Invest, a jakkoliv nenahrazuje jeho statut a další dokumenty potřebné k úpisu investičních akcií. Obsah tohoto dokumentu nepředstavuje investiční, právní, daňové či jiné rady či doporučení, na něž se lze výhradně spoléhat při realizaci investic či jiných rozhodnutí. Návratnost ani výnos z investice nejsou nijak zajištěny ani zaručeny. Jakékoli údaje vztahující se k historickým ekonomickým výsledkům jsou uvedeny pouze pro informační účely, a nelze zajistit, ani zaručit, že budoucí ekonomické výsledky budou srovnatelné s historickými. Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu byly uvedeny v souladu s odbornou péčí a v dobré víře. STARTEEPO Invest však nijak nezaručuje, výslovně ani implicitně, přesnost a úplnost těchto informací, a nic z toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, nemůže být považováno za slib či prohlášení o budoucích výsledcích. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že investice jsou spojené s vyšším rizikem, a proto jsou vhodné pouze pro zkušené investory, kteří si jsou vědomi tohoto rizika, které může vést i ke ztrátě investice.