FOND

KVALIFIKOVANÝCH

INVESTORŮ

JEDINEČNÝ.

ROZUMEM I DUŠÍ.

STARTEEPO Invest

STARTEEPO Invest je investičním fondem kvalifikovaných investorů a jeho činnost, resp. činnost osob provádějících jeho administraci a obhospodařování, tak podléhá dohledu ze strany České národní banky.

 

Fond vytváří investiční činnost skrze své podfondy:

NEW AGE FUND je etickým fondem ekonomiky nového věku.

 

Tento dynamický podfond investuje např. do akcií firem ze segmentu elektromobility, cloudových technologií či umělé inteligence.

CZEGG VENTURES investuje do českých malých a středních podniků (SME).

Portfolio tohoto smíšeného podfondu je složeno z akcií a dluhopisů firem obchodovaných na trhu START a dalších trzích pražské burzy.

AKTIVNÍ SPRÁVA

Naše podfondy jsou aktivně spravovány komplexními investičními strategiemi.

ODPOVĚDNÉ INVESTICE

Všechny naše podfondy plně reflektují parametry etických a odpovědných investic (ESG).

PORTFOLIO ŠITÉ NA MÍRU

Kombinujte naše podfondy dle Vašeho přístupu k riziku a dle Vašich preferencí.

STARTEEPO portál

INVESTORSKÝ PORTÁL 🔒

Spustili jsme pro naše investory nový portál!

Přehled portfolia i detail jednotlivých pozic.

Responzivní zobrazení pro chytré telefony.

BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO INVESTORY

Číslo upisovacího účtu​

217225833/0300

Identifikace nákupu se smlouvou / pokynem

Specifický symbol = číslo smlouvy

Identifikace nákupu identifikovanou platbou

Specifický symbol = číslo smlouvy investora

Variabilní symbol = ISIN podfondu bez CZ

Upozornění

Obsah této webové stránky je určen pouze pro informativní účely a poskytuje pouze stručný přehled o STARTEEPO Invest, a jakkoliv nenahrazuje jeho statut a další dokumenty potřebné k úpisu investičních akcií. Obsah tohoto dokumentu nepředstavuje investiční, právní, daňové či jiné rady či doporučení, na něž se lze výhradně spoléhat při realizaci investic či jiných rozhodnutí. Návratnost ani výnos z investice nejsou nijak zajištěny ani zaručeny. Jakékoli údaje vztahující se k historickým ekonomickým výsledkům jsou uvedeny pouze pro informační účely, a nelze zajistit, ani zaručit, že budoucí ekonomické výsledky budou srovnatelné s historickými. Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu byly uvedeny v souladu s odbornou péčí a v dobré víře. STARTEEPO Invest však nijak nezaručuje, výslovně ani implicitně, přesnost a úplnost těchto informací, a nic z toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, nemůže být považováno za slib či prohlášení o budoucích výsledcích. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že investice jsou spojené s vyšším rizikem, a proto jsou vhodné pouze pro zkušené investory, kteří si jsou vědomi tohoto rizika, které může vést i ke ztrátě investice.

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon