FOND PRO KVALIFIKOVANÉ INVESTORY

STARTEEPO INVEST je investiční fond bez kompromisů. Naší strategií je uspět.

INVESTIČNÍ PODFONDY A STRATEGIE

Naše podfondy NEW AGE FUND a CZEGG VENTURES nabízejí unikátní investiční příběhy, které lze kombinovat dle Vašich preferencí. Například jako strategii KOMBO. Investujte s námi. Bez kompromisů. S cílem uspět.

Podfond českých malých a středních podniků.

Podfond globálních akcií nové ekonomiky.

KOMBO STRATEGIE

Královská investiční strategie kombinující naše podfondy.

VÝVOJ MAJETKU FONDU

Ve STARTEEPO si zakládáme na dlouhodobé udržitelnosti. A to jak ve vztahu k výnosům, tak i ve vztahu k našim investorům. Dlouhodobě tak roste počet našich investorů, ale i výnosy majetku fondu.

milionů korun pod investiční správou 

426

STARTEEPO majetek fondu

6,77%

zhodnocení majetku fondu za poslední 1 rok

37,73%

zhodnocení majetku fondu za poslední 2 roky

48,03%

zhodnocení majetku fondu za poslední 3 roky

PROČ INVESTOVAT S NÁMI?

FUNDAMENT JE KRÁL

V rámci našich investic se zaměřujeme převážně na hodnotový přístup a fundamentální analýzu.

JEDINEČNÉ PŘÍBĚHY 

Za vším hledejte silnou myšlenku a příběh. Vybíráme si vítěze, u kterých nás nezajímají pouze čísla.

ZODPOVĚDNÉ INVESTOVÁNÍ

Jako jediný fond široko daleko máme ukotvená pravidla pro darování do neziskového sektoru.

VYSOKÁ LIKVIDITA

Oceňování probíhá měsíčně. Likvidita není

či je pouze částečně omezena.

HODNOTA & RŮST

Hodnotové společnosti v našem portfoliu musí vykazovat indikátory udržitelného a zdravého růstu.

JSME V TOM S VÁMI

V našem fondu se sami dlouhodobě řadíme k jeho největším investorům.

NEJLEPŠÍ KLIENTSKÝ SERVIS

U nás je investor váženým partnerem, kterého si hýčkáme tím nejlepším klientským servisem.

INVESTIČNÍ HORIZONT

Investorům doporučujeme horizont investice ideálně 5 let.

INVESTICE V ČESKÉ KORUNĚ

Náš fond je určen pro české investory.

Snímek obrazovky 2022-08-05 v 21.42.17.png

"Oblasti, na které cílíme, mají vždy společné jmenovatele. Schopný management, finanční disciplínu, unikátní produkt a silný příběh."

"To společně s důsledným investičním procesem zajišťuje nadstandardní dlouhodobé výsledky."

František Bostl
Hlavní investiční stratég a zakladatel STARTEEPO

FOND REPORT

Naší investoři získávají každý měsíc pravidelné informace o výkonnosti našich podfondů a náš aktuální analytický výhled ve formě Fond reportu.

Všechny Fond reporty jsou k dispozici zde.

STARTEEPO portál

KLIENTSKÝ PORTÁL

Všechny informace o Vaší investici na jednom místě.

wwww.starteepo-portal.com

Máte zájem o investici? Kontaktujte naše specialisty.

 
_SMI0189.jpg

Dušan Jilčík

Head of Sales

jilcik@starteepo.com

+420 603 881 545

_SMI0225.jpg

Daniel Bostl

Account Manager

INFORMACE PRO INVESTORY

STARTEEPO Invest je fondem kvalifikovaných investorů a jeho činnost administrace a obhospodařování podléhá dohledu ze strany České národní banky. Zde o nás naleznete veškeré potřebné informace a dokumenty.

Identifikace fondu

​STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO: 065 87 194
Sídlo: Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7

Bankovní spojení

Číslo upisovacího účtu​
217225833/0300

SS = číslo smlouvy investora
VS = ISIN podfondu bez CZ

Upozornění

Obsah této webové stránky je určen pouze pro informativní účely a poskytuje pouze stručný přehled o STARTEEPO Invest, a jakkoliv nenahrazuje jeho statut a další dokumenty potřebné k úpisu investičních akcií. Obsah tohoto dokumentu nepředstavuje investiční, právní, daňové či jiné rady či doporučení, na něž se lze výhradně spoléhat při realizaci investic či jiných rozhodnutí. Návratnost ani výnos z investice nejsou nijak zajištěny ani zaručeny. Jakékoli údaje vztahující se k historickým ekonomickým výsledkům jsou uvedeny pouze pro informační účely, a nelze zajistit, ani zaručit, že budoucí ekonomické výsledky budou srovnatelné s historickými. Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu byly uvedeny v souladu s odbornou péčí a v dobré víře. STARTEEPO Invest však nijak nezaručuje, výslovně ani implicitně, přesnost a úplnost těchto informací, a nic z toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, nemůže být považováno za slib či prohlášení o budoucích výsledcích. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že investice jsou spojené s vyšším rizikem, a proto jsou vhodné pouze pro zkušené investory, kteří si jsou vědomi tohoto rizika, které může vést i ke ztrátě investice.