STARTEEPO Invest

FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

STARTEEPO Invest je investičním fondem kvalifikovaných investorů a jeho činnost, resp. činnost osob provádějících jeho administraci a obhospodařování, tak podléhá dohledu ze strany České národní banky.

Naše podfondy NEW AGE FUND a CZEGG VENTURES nabízejí jedinečné investiční příběhy, které lze kombinovat dle preferencí investora.

306

milionů korun pod investiční správou

Aktivní správa

Naše aktivně řízené strategie představují to nejlepší na trhu.

Portfolio šité na míru

Kombinujte naše 2 podfondy dle svých preferencí.

Klientský portál

Všechny informace o Vaší investici na jednom místě. www.starteepo-portal.cz

Naše podfondy

GLOBÁLNÍ AKCIE

NEW AGE FUND

Globální etický akciový podfond NEW AGE FUND je držitelem Ceny SDGs 2019 a Forbes 30 pod 30 2020.

Když jiné akciové fondy a indexy ztrácely i více než 30 % kvůli koronaviru, NEW AGE FUND byl během Q1 2020 v zisku. Jako jediný v ČR.

Dlouhodobě cílí na výnos +10 % ročně. V předchozích letech (2019 - 2020) dosáhl podfond výnosu 35,46 % (16,39 % p.a.).

ICON NEW AGE FUND_white.png
disguise-1296221_1280.png
CZEGG_cmyk.png

+

=

ČESKÉ PODNIKY

CZEGG VENTURES

Smíšený podfond českých podniků CZEGG VENTURES investuje především do tradičních rodinných firem s vysokou přidanou hodnotou.
 
CZEGG VENTURES získal od pražské burzy jako jediný fond označení POWERED BY PX. Investicemi podporuje růst české ekonomiky a inovace.
 
Dlouhodobě cílí na výnos +7 % ročně. Za prvních 12 měsíců existence přinesl výnos 32,30 %.

Fond report

Informace pro investory

Identifikace fondu

STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO: 065 87 194

Sídlo: Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7

Spolupracující subjekty

Bankovní spojení

Číslo upisovacího účtu​

217225833/0300

SS = číslo smlouvy investora

VS = ISIN podfondu bez CZ

Upozornění

Obsah této webové stránky je určen pouze pro informativní účely a poskytuje pouze stručný přehled o STARTEEPO Invest, a jakkoliv nenahrazuje jeho statut a další dokumenty potřebné k úpisu investičních akcií. Obsah tohoto dokumentu nepředstavuje investiční, právní, daňové či jiné rady či doporučení, na něž se lze výhradně spoléhat při realizaci investic či jiných rozhodnutí. Návratnost ani výnos z investice nejsou nijak zajištěny ani zaručeny. Jakékoli údaje vztahující se k historickým ekonomickým výsledkům jsou uvedeny pouze pro informační účely, a nelze zajistit, ani zaručit, že budoucí ekonomické výsledky budou srovnatelné s historickými. Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu byly uvedeny v souladu s odbornou péčí a v dobré víře. STARTEEPO Invest však nijak nezaručuje, výslovně ani implicitně, přesnost a úplnost těchto informací, a nic z toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, nemůže být považováno za slib či prohlášení o budoucích výsledcích. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že investice jsou spojené s vyšším rizikem, a proto jsou vhodné pouze pro zkušené investory, kteří si jsou vědomi tohoto rizika, které může vést i ke ztrátě investice.