FOND

KVALIFIKOVANÝCH

INVESTORŮ

JEDINEČNÝ.

ROZUMEM I DUŠÍ.

STARTEEPO Invest je investičním fondem kvalifikovaných investorů a jeho činnost, resp. činnost osob provádějících jeho administraci a obhospodařování, tak podléhá dohledu ze strany České národní banky.

Nepatříme k největším. Patříme k nejlepším.

V našich 2 podfondech spravujeme majetek ve výši cca 224 milionů korun. A naše výsledky hovoří za nás. Přesvědčte se sami.

Naše podfondy NEW AGE FUND a CZEGG VENTURES nabízejí jedinečné investiční příběhy, které lze kombinovat dle preferencí investora.

224

milionů korun pod investiční správou

KLIENTSKÝ PORTÁL

Všechny informace o Vaší investici na jednom místě.

PORTFOLIO ŠITÉ NA MÍRU

Kombinujte naše podfondy dle svých preferencí.

FOND REPORT

Upozornění

Obsah této webové stránky je určen pouze pro informativní účely a poskytuje pouze stručný přehled o STARTEEPO Invest, a jakkoliv nenahrazuje jeho statut a další dokumenty potřebné k úpisu investičních akcií. Obsah tohoto dokumentu nepředstavuje investiční, právní, daňové či jiné rady či doporučení, na něž se lze výhradně spoléhat při realizaci investic či jiných rozhodnutí. Návratnost ani výnos z investice nejsou nijak zajištěny ani zaručeny. Jakékoli údaje vztahující se k historickým ekonomickým výsledkům jsou uvedeny pouze pro informační účely, a nelze zajistit, ani zaručit, že budoucí ekonomické výsledky budou srovnatelné s historickými. Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu byly uvedeny v souladu s odbornou péčí a v dobré víře. STARTEEPO Invest však nijak nezaručuje, výslovně ani implicitně, přesnost a úplnost těchto informací, a nic z toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, nemůže být považováno za slib či prohlášení o budoucích výsledcích. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že investice jsou spojené s vyšším rizikem, a proto jsou vhodné pouze pro zkušené investory, kteří si jsou vědomi tohoto rizika, které může vést i ke ztrátě investice.

Copyright © 2021 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon