50/50 strategie
KOMBO

Zhodnocení 16,68 % p.a.

Naše podfondy NEW AGE FUND a CZEGG VENTURES nabízejí unikátní investiční příběhy, které lze kombinovat dle Vašich preferencí. Investujte s námi.

Naše podfondy a strategie

IMG_0195_edited.jpg
new age fund cover robot.jpg

50/50 STRATEGIE

KOMBO

KOMBO je 50/50 kombinací našich 2 podfondů, tedy globálních akcií významných nadnárodních firem a akcií českých výrobních podniků.

Dlouhodobě cílí na výnos +8,5% ročně.
Za první 2 roky (06/2020 - 06/2021) přinesla strategie zhodnocení 36,14 % (16,68 % p.a.).

ČESKÉ PODNIKY

CZEGG VENTURES

Podfond českých podniků CZEGG VENTURES investuje především do tradičních rodinných firem s vysokou přidanou hodnotou.
 
Dlouhodobě cílí na výnos +7 % ročně. 
Za první 2 roky (06/2020 - 06/2021) přinesl podfond zhodnocení 87,61 % (36,97 % p.a.).

GLOBÁLNÍ AKCIE

NEW AGE FUND

Globální akciový podfond NEW AGE FUND je držitelem Ceny SDGs 2019 a Forbes 30 pod 30 2020. Zaměřuje se na společnosti tzv. nové ekonomiky.

Dlouhodobě cílí na výnos +10 % ročně.
V předchozích letech (2019 - 2021) dosáhl podfond zhodnocení 43,24 % (12,74 % p.a.).

Informace pro investory

STARTEEPO Invest je fondem kvalifikovaných investorů a jeho činnost administrace a obhospodařování podléhá dohledu ze strany České národní banky.

Identifikace fondu

STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO: 065 87 194
Sídlo: Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7

Spolupracující subjekty

Bankovní spojení

Číslo upisovacího účtu​
217225833/0300

SS = číslo smlouvy investora
VS = ISIN podfondu bez CZ

Upozornění

Obsah této webové stránky je určen pouze pro informativní účely a poskytuje pouze stručný přehled o STARTEEPO Invest, a jakkoliv nenahrazuje jeho statut a další dokumenty potřebné k úpisu investičních akcií. Obsah tohoto dokumentu nepředstavuje investiční, právní, daňové či jiné rady či doporučení, na něž se lze výhradně spoléhat při realizaci investic či jiných rozhodnutí. Návratnost ani výnos z investice nejsou nijak zajištěny ani zaručeny. Jakékoli údaje vztahující se k historickým ekonomickým výsledkům jsou uvedeny pouze pro informační účely, a nelze zajistit, ani zaručit, že budoucí ekonomické výsledky budou srovnatelné s historickými. Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu byly uvedeny v souladu s odbornou péčí a v dobré víře. STARTEEPO Invest však nijak nezaručuje, výslovně ani implicitně, přesnost a úplnost těchto informací, a nic z toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, nemůže být považováno za slib či prohlášení o budoucích výsledcích. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že investice jsou spojené s vyšším rizikem, a proto jsou vhodné pouze pro zkušené investory, kteří si jsou vědomi tohoto rizika, které může vést i ke ztrátě investice.