Podfond NEW AGE FUND

ETICKÉ INVESTICE DO NOVÉ EKONOMIKY

ICON NEW AGE FUND_white.png

NEW AGE FUND investuje eticky na základě hodnotové finanční analýzy, a to do globálních akcií firem nové ekonomiky. Strategie cílí na dlouhodobý výnos +10% ročněDoporučený investiční horizont je 5 let.

ceny-SDGs-2019-stitek-3-MISTO-mlady-lead

NEW AGE FUND byl v roce 2019 oceněn Asociací společenské odpovědnosti Cenou SDGs za udržitelný rozvoj. Získali jsme 3. místo v kategorii Mladý leader.

Základní informace

1,2291

Cena investiční akcie

k datu 31.8.2021

10,74 %

Výnos podfondu

za posledních 12 měsíců

142,63

milionu korun

majetek pod správou

Proč investovat do NEW AGE FUND?

Etika a nová ekonomika

NEW AGE FUND investuje do globálních akcií etických firem nové ekonomiky.

Firmy z celého světa

V portfoliu kombinujeme blue chips se small caps akciemi napříč rozvinutými trhy.

Vybíráme si vítěze

Stock picking je naší doménou. Investujeme do akcií výlučně na základě hodnotové finanční analýzy.

Aktivní řízení

Investujeme obezřetněji než běžné akciové fondy díky řízení podílu hotovosti v portfoliu.

Diverzifikace

V čase investujeme do 10 až 20 firem, které hledáme i v nových dynamických sektorech.

Nízká korelace

NEW AGE FUND za první 3 roky existence vykázal neuvěřitelně nízký ukazatel beta na úrovni 0,27.

Základní filozofie podfondu

NEW AGE FUND_black.png

Naše nejziskovější transakce

Hodnotový investiční přístup je naší doménou. Vybíráme vítěze. Tady jsou naše doposud nejziskovější transakce:

84 %

Avast NV

Kyberbezpečnost

84 % za 442 dní

53 %

CETV Ltd

Média

53 % za 30 dní

48 %

Materialise NV

3D tisk

48 % za 187 dní

45 %

Waste Management Inc

Odpadohospodářství

45 % za 329 dní

43 %

Western Digital

Hybrid cloud

43 % za 94 dní

36 %

Amazon.com Inc

E-commerce

36 % za 35 dní

31 %

Voltabox AG

Elektromobilita

36 % za 35 dní

Přečtěte si case study Western Digital zde.

Jediný ziskový fond. Široko daleko!

Když jiné akciové fondy a indexy ztrácely i více než 30 % kvůli COVID-19, NEW AGE FUND byl během Q1 2020 v zisku! Jako jediný akciový fond v ČR a velice pravděpodobně nejen v ČR.

im-205343_edited.jpg

Aktivní řízení hotovosti je v rukách chytrých hlav silnou investiční zbraní. A když se to sejde s notnou dávkou štěstí... No posuďte sami v case study zde.

Tak vypadá budoucnost

Naše portfolio vždy reflektuje aktuální trendy a rizika. Takto vypadalo při plné zainvestovanosti v prosinci 2018:

NAF portfolio web.png

Máte zájem o investici? Kontaktujte naše specialisty.

_SMI0189.jpg

Dušan Jilčík

Head of Sales

jilcik@starteepo.com

+420 603 881 545

_SMI0225.jpg

Daniel Bostl

Account Manager

Upozornění

Obsah této webové stránky je určen pouze pro informativní účely a poskytuje pouze stručný přehled o STARTEEPO Invest, a jakkoliv nenahrazuje jeho statut a další dokumenty potřebné k úpisu investičních akcií. Obsah tohoto dokumentu nepředstavuje investiční, právní, daňové či jiné rady či doporučení, na něž se lze výhradně spoléhat při realizaci investic či jiných rozhodnutí. Návratnost ani výnos z investice nejsou nijak zajištěny ani zaručeny. Jakékoli údaje vztahující se k historickým ekonomickým výsledkům jsou uvedeny pouze pro informační účely, a nelze zajistit, ani zaručit, že budoucí ekonomické výsledky budou srovnatelné s historickými. Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu byly uvedeny v souladu s odbornou péčí a v dobré víře. STARTEEPO Invest však nijak nezaručuje, výslovně ani implicitně, přesnost a úplnost těchto informací, a nic z toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, nemůže být považováno za slib či prohlášení o budoucích výsledcích. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že investice jsou spojené s vyšším rizikem, a proto jsou vhodné pouze pro zkušené investory, kteří si jsou vědomi tohoto rizika, které může vést i ke ztrátě investice.