_SMI0556_BW.jpg

NEW AGE FUND

ETICKÉ INVESTICE DO EKONOMIKY NOVÉHO VĚKU

Podfond je aktivně řízený a může investovat obezřetněji a lépe reagovat na vývoj na trzích než běžné globální akciové fondy. Řízení podílu hotovosti v čase je naší hlavní zbraní.

NEW AGE FUND se zaměřuje na inovativní sektory nové ekonomiky. Po investicích se tak rozhlížíme v sektorech jako je cloud, smart grid sítě atd.

Vybíráme si vítěze. Stock picking je naší doménou. Investujeme do akcií výlučně na základě hodnotové finanční analýzy.

V čase investujeme do 10 až 20 různých titulů. Držíme stabilnější Blue Chips akcie v kombinaci s dynamičtějšími Mid, Small a Micro Caps.

VYBÍRÁME VÍTĚZE!

HODNOTOVÝ INVESTIČNÍ PŘÍSTUP JE NAŠÍ DOMÉNOU.

NAŠE NEJZISKOVĚJŠÍ TRANSAKCE

  • AVAST NV: 84 % za 442 dní

  • CETV Ltd: 53 % za 30 dní

  • Materialise NV: 48 % za 187 dní

  • Waste Management Inc: 45 % za 329 dní

  • Western Digital: 43 % za 94 dní

  • Amazon.com Inc: 36 % za 35 dní

  • Voltabox AG: 31 % za 4 dny

Přečtěte si case study Western Digital zde.

JEDINÝ ZISKOVÝ FOND. ŠIROKO DALEKO.

Když jiné akciové fondy a indexy ztrácely i více než 30 % kvůli COVID-19, NEW AGE FUND byl během Q1 2020 v zisku! Jako jediný akciový fond v ČR a velice pravděpodobně nejen v ČR. Nevěříte? Věřte.

Aktivní řízení hotovosti je v rukách chytrých hlav silnou investiční zbraní. A když se to sejde s notnou dávkou štěstí... No posuďte sami v case study zde.

AKTIVNÍ SPRÁVA

ODBORNÍK ŽASNE, LAIK SE DIVÍ... JAK JSME ZATOČILI NAPŘÍKLAD S COVID-19!

TAK VYPADÁ BUDOUCNOST

NAŠE PORTFOLIO VŽDY REFLEKTUJE AKTUÁLNÍ TRENDY A RIZIKA.

Takto vypadalo 31.12.2018.

Upozornění

Obsah této webové stránky je určen pouze pro informativní účely a poskytuje pouze stručný přehled o STARTEEPO Invest, a jakkoliv nenahrazuje jeho statut a další dokumenty potřebné k úpisu investičních akcií. Obsah tohoto dokumentu nepředstavuje investiční, právní, daňové či jiné rady či doporučení, na něž se lze výhradně spoléhat při realizaci investic či jiných rozhodnutí. Návratnost ani výnos z investice nejsou nijak zajištěny ani zaručeny. Jakékoli údaje vztahující se k historickým ekonomickým výsledkům jsou uvedeny pouze pro informační účely, a nelze zajistit, ani zaručit, že budoucí ekonomické výsledky budou srovnatelné s historickými. Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu byly uvedeny v souladu s odbornou péčí a v dobré víře. STARTEEPO Invest však nijak nezaručuje, výslovně ani implicitně, přesnost a úplnost těchto informací, a nic z toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, nemůže být považováno za slib či prohlášení o budoucích výsledcích. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že investice jsou spojené s vyšším rizikem, a proto jsou vhodné pouze pro zkušené investory, kteří si jsou vědomi tohoto rizika, které může vést i ke ztrátě investice.

Copyright © 2021 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon