písek

NEW AGE FUND

NEW AGE FUND se zaměřuje na akcie inovativních firem v rámci takzvané nové ekonomiky. Po investicích se tak rozhlížíme v sektorech jako cloud, 5G či umělá inteligence.

 

Společnosti v našem portfoliu jsou vybírány nejen podle ziskovosti či potenciálu růstu. Hledáme takové příležitosti, které přinášejí zisky, ale především lepší budoucnost příštím generacím.

PROČ SE STÁT INVESTOREM?

GLOBÁLNÍ AKCIE

Podfond aktivně investuje na globálních akciových trzích. Cílem podfondu NEW AGE FUND je poskytnout investorům dlouhodobý poměr výnos / riziko na úrovni akciových trhů.

NEZÁVISLÁ VÝKONNOST

Máme osobitou aktivní investiční strategii. Výsledkem činností podfondu by nemělo být pouhé kopírování výnosu určitého finančního aktiva či indexu, ale výkonnost nezávislá na běžných investičních indikátorech jako jsou souhrnné akciové či úrokové indexy.

JAKÉ HLEDÁME PŘÍLEŽITOSTI?

EKONOMIKA NOVÉHO VĚKU

NEW AGE FUND se zaměřuje na akcie inovativních firem v rámci takzvané nové ekonomiky. Po investicích se tak rozhlížíme v sektorech jako je cloud, umělá inteligence, elektromobilita, 3D tisk, obnovitelná energie, smart grid sítě a v dalších zajímavých odvětvích.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Společnosti v našem portfoliu jsou vybírány nejen podle ziskovosti či potenciálu růstu. Hledáme takové příležitosti, které přinášejí nejen zisky, ale především lepší budoucnost příštím generacím.

forbes 30pod30 2020 logo.png

Zakladatel skupiny STARTEEPO František Bostl byl zařazen i díky projektu NEW AGE FUND do prestižního žebříčku Forbes 30pod30.

NEW AGE FUND byl v roce 2019 oceněn Asociací společenské odpovědnosti Cenou SDGs za udržitelný rozvoj. Získali jsme 3. místo v kategorii Mladý leader.

AKTIVNÍ ŘÍZENÍ HOTOVOSTI

Podfond je aktivně řízený a může investovat obezřetněji a lépe reagovat na vývoj na trzích než běžné akciové fondy.

BUY & HOLD

Portfolio obměňujeme pouze v případě změny trendu či během výrazného překoupení trhů.

STOCK PICKING

Vybíráme si vítěze. Investujeme do firem, které dokáží maximálně využít efekt hospodářského cyklu. Růst i krizi. Inovaci i konsolidaci.

ŠIROKÁ DIVERZIFIKACE

V čase investujeme do 20 až 30 různých titulů. Držíme stabilnější Blue Chips akcie v kombinaci s dynamičtějšími Mid, Small a Micro Caps.

FUNDAMENT JE KRÁL

Podfond investuje do akcií výlučně na základě hodnotové finanční analýzy. Hledáme hodnotu. Nespekulujeme slepě na ceně.

VYSPĚLÉ DEMOKRATICKÉ TRHY

Zaměřujeme se na takové regiony, které pro nás nepředstavují vysoká ekonomická, geopolitická a morální rizika.

TAK VYPADÁ BUDOUCNOST

Naše portfolio se v čase mění tak, aby vždy svým zaměřením odpovídalo aktuálním trendům ve světě, a zároveň reflektovalo rizika na akciových trzích. Takto vypadalo 31. 12. 2018.

Upozornění

Obsah této webové stránky je určen pouze pro informativní účely a poskytuje pouze stručný přehled o STARTEEPO Invest, a jakkoliv nenahrazuje jeho statut a další dokumenty potřebné k úpisu investičních akcií. Obsah tohoto dokumentu nepředstavuje investiční, právní, daňové či jiné rady či doporučení, na něž se lze výhradně spoléhat při realizaci investic či jiných rozhodnutí. Návratnost ani výnos z investice nejsou nijak zajištěny ani zaručeny. Jakékoli údaje vztahující se k historickým ekonomickým výsledkům jsou uvedeny pouze pro informační účely, a nelze zajistit, ani zaručit, že budoucí ekonomické výsledky budou srovnatelné s historickými. Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu byly uvedeny v souladu s odbornou péčí a v dobré víře. STARTEEPO Invest však nijak nezaručuje, výslovně ani implicitně, přesnost a úplnost těchto informací, a nic z toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, nemůže být považováno za slib či prohlášení o budoucích výsledcích. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že investice jsou spojené s vyšším rizikem, a proto jsou vhodné pouze pro zkušené investory, kteří si jsou vědomi tohoto rizika, které může vést i ke ztrátě investice.

Copyright © 2021 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon