• Redakce

ZPRÁVA O VÝKONNOSTI FONDU NEW AGE FUND Q1 2018

Aktualizace: 20. lis 2020Úvodní upisovací období bylo úspěšně ukončeno 15. března a fond byl tak během prvního čtvrtletí připraven k prvním investicím.

S ohledem na zvýšená tržní rizika se však na doporučení investičního výboru prozatím neprovedla žádná investiční transakce. Dle názoru výboru a předně správní rady fondu se geopolitický vývoj a obavy z makroekonomického vývoje mohli negativně odrazit na výkonnosti akcií, které během roku 2017 zaznamenaly strmý růst, a to bez vážnější korekce. Strategie fondu tak byla během prvního čtvrtletí více než obezřetná.

Přestože se fond nepoměřuje s žádným akciovým indexem či jinými aktivy, a má dlouhodobý investiční horizont, pro který není krátkodobá výkonnost směrodatná, dovolím si pro tentokrát přiblížit situaci prvního čtvrtletí v číslech na největších globálních akciových indexech. Americký index S&P 500 klesl za první čtvrtletí o -1,3 %. Německý index DAX pak odepsal -6,9 % a souhrnný evropský index smazal -4,9 %. Technologický index Nasdaq 100 uzavřel čtvrtletí jako jeden z mála v zelených číslech s výkonností +2,9 %, ovšem za velice dramatického vývoje.

Volatilita na trhu byla značná, kdy index Nasdaq 100 ukončil rok 2017 na 6 396 bodech a hned 26. ledna dosáhl hodnoty 7 023 bodů (YTD +9,8 %). Již 8. února se však vrátil na 6 306 bodů (YTD -1,4 %) a umazal tak od svého nového maxima závratných -10,2 %, a to během pouhých 8 obchodních dní. Svá maxima překonal 12. března, kdy dosáhl hodnoty 7 131 bodů (YTD +11,5 %), aby opět během několika dní propadl o -7,7 % a ukončil první čtvrtletí na pouhých 6 581 bodech (+ 2,9 %). Náš fond toto období přečkal ze 100 % v hotovosti a cena investiční akcie uzavřela 31. března na hodnotě 0,9984 CZK (YTD -0,16 %), tj. pouze v mírné ztrátě po započtení nákladů fondu.

Situace na akciových indexech pouze demonstruje současnou nervozitu na trzích a s ní spojenou volatilitu, které hodlá investiční výbor během druhého čtvrtletí využít a vstoupit do prvních akciových pozic. Ve střednědobém horizontu si chce investiční výbor držet hotovost zhruba ve výši 30 až 60 % NAV fondu, a to právě pro účely nakupování titulů během nenadálých výkyvů trhu.

Pro tyto účely bylo schváleno cílové portfolio fondu obsahující 40 akciových titulů, ze kterých bude investiční fond pečlivě vybírat první investice pro druhé čtvrtletí. Představení našeho cílového portfolia naleznete v PDF ke stažení.

Stáhněte si čtvrtletní zprávu o výkonnosti fondu v PDF zde.


NEW AGE FUND je investiční fond, který se rozhodně neřadí mezi běžnou investiční šeď. Investuje totiž do jediné spolehlivé komodity na světě. Do budoucnosti. Máme totiž unikátní strategii, která spojuje svět zavedených pravidel se světem inovací. Zajímá nás jedinečné portfolio, které definuje svět zítřka. Ekonomiku nového věku. Hledáme investice do stabilních firem i do odvětví, která znamenají pokrok. A to nejen v technologiích. Zakládáme si na společensky odpovědných investicích, a to v rámci strategie udržitelného rozvoje, který definuje ekonomický růst v souladu s lidskou společností i s životním prostředím.

Máte zájem o investici do fondu NEW AGE FUND? Kontaktujte nás na info@starteepo.com. Více informací na www.newage-fund.com.

NEW AGE FUND je podfondem STARTEEPO Invest SICAV a.s. (fondu kvalifikovaných investorů) patřící mezi projekty společnosti STARTEEPO, s.r.o.

#Čtvrtletnízprávafondu #NEWAGEFUND

5 zobrazení0 komentář

Copyright © 2021 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon