• Redakce

BOSTL: JAK DOSTAT 1 BILION DO EKONOMIKY ZA 3 MĚSÍCE? TADY JE ŘEŠENÍ!


Po čase jsem se rozhodl sepsat osobitěji věc, která mě trápí. A to sice dosavadní (ne)kroky v řešení koronavirové krize, která má dopad především na zdraví ekonomické. Koronavirus totiž nakazil pravděpodobně tisíce lidí, ale postihl ekonomicky 10 milionů lidí. Bohužel tento faktor mnozí vnímají jako druhotný, ale věřte, že je nutné jej řešit s nejvyšší prioritou. Bohužel se tak, dle mého názoru, neděje.


Naše společnost se zaměřuje na poradenství nejen v oblasti firemního financování. Za poslední 2 roky jsem se setkal se zástupci desítek českých výrobních firem a dalších několik set sledujeme. Dokáži si tak velice reálně představit, co vedení a majitelé těchto firem prožívají. A především, co jim nyní a celé ekonomice pomůže. Nad stávající krizí tak stále přemýšlíme. A to nejen o jejím dopadu, ale i o jejím řešení.


Vyjadřujeme se k situaci i v médiích. Naposledy jsem vystoupil v České televizi s otevřenou kritikou stávajícího řešení. A abych pouze nekritizoval, rozhodl jsem se sepsat stručně nejefektivnější kroky, které by nyní měla vláda v kooperaci s Českou národní bankou a komerčními bankami dělat a proč:


1. Cíl koncepce

 • vytvořit účinné a rychlé nástroje pro doplnění a zajištění likvidity českých podniků pro přechodné krizové období duben - červen 2020;

 • zabránit propadu spotřeby (nejen) domácností, ale naopak ji podpořit;

 • zabezpečit státem podstupovaná rizika českých komerčních bank a dodat jim likviditu prostřednictvím České národní banky.


2. Konkrétní kroky, které by měla vláda okamžitě realizovat

 • Zrušení odvodů na sociální pojištění za období březen - květen 2020: Jedná se ihned o přímou podporu likvidity trhu cca 140 mld. CZK. Důležité je, aby stát platby neodložil, ale nadobro odpustil.

 • Převzetí závazků ze zdravotního pojištění státem za období březen - květen 2020: Odvody do veřejného zdravotnictví za dané období by převzal od firem a živnostníků stát. Jedná se za toto období odhadem o zhruba 70 mld. CZK. Opět je zde nutné, aby platby byly odpuštěny zcela. Nadobro. Ne pouze odloženy.

 • Odložení daně z příjmu fyzických i právnických osob za rok 2019 o rok: Toto významně podpoří likviditu firem a neomezí budoucí spotřebu. Daně by tak byly placeny souběžně s obdobím 2020, tzn. až v první polovině roku 2021. Jedná se o podporu likvidity u fyzických i právnických osob odhadem ve výši 300 mld. CZK.

 • Pro rok 2020 znovuzavedení ročního hlášení DPH. Toto podpoří po zbytek roku likviditu firem až do výše 200 mld. CZK.

 • Zavedení kurzarbeit, po kterém již delší dobu volají firmy, a snad je vláda brzy vyslyší.


Tyto kroky nejsou ve stylu "půjč si, abys přežil", ale mají za cíl podpořit likviditu, která pomůže rychlé regeneraci spotřeby a celé ekonomiky. Bez těchto kroků se budou firmy i domácnosti zdráhat utrácet a investovat. Ekonomika zamrzne...


Pozn. Tučně vyznačená čísla vychází z rychlých výpočtů udělaných na základě předpokládaného rozpočtu pro rok 2020 zveřejněném Ministerstvem financí.


Kde na to stát vezme? Co takhle další vlna spořících dluhopisů? Krize zatím nepropukla a lidé mají peníze na nízko úročených produktech v bankách. Co takhle dát jim příležitost investovat do řešení stávající situace? Budeme všichni příjemně překvapeni, jak by se po dluhopisech zaprášilo. S jejich distribucí mohou (pro-bono) pomoci finanční poradci (Partners, Fincentrum a spol.), kterých tu po republice běhá několik desítek tisíc.


3. Jak by měly fungovat bezúročné půjčky pro firmy a podnikatele?

 • Česká národní banka by měla poskytnout v ideálním případě záporně úročené půjčky komerčním bankám, které by tímto poskytovaly kontokorentní a revolvingové úvěry firmám za 0 % úrok.

 • Proč komerční banky? Protože zde mají všechny firmy a podnikatelé účty a banky je znají. Jako fatální selhání vidím půjčky skrze ČMZRB, které jsou komplikované a zdlouhavé. A svým objemem jen kapkou v moři.

 • Kontokorent "Covid" a jeho výše by se odvíjel od výše mzdových a jiných provozních nákladů konkrétního subjektu, který by o něj žádal. Ideálně do výše 3x průměrných měsíčních nákladů firem (bez odvodů a odložených splátek), tzn. nákladů na služby třetích stran, mzdy, nájmy.

 • Revolving "Covid" by nefungoval pouze na základě vystavených fakturací, ale i na základě objednávek, odložených či zrušených objednávek, odložených či zrušených kontraktů.

 • U kontokorentu i revolvingu by vystupoval stát se svojí garancí. Zároveň by byli majitelé firem a podnikatelé nuceni ručit směnkou či jiným nástrojem, aby zde byla i motivace koncové fyzické osoby na splacení těchto závazků.

 • Banky by měly odložit splatnost nejen hypoték, ale i leasingů a splátek úvěrů za období duben - červen, kdy splatnost těchto odložených plateb by se měla rozložit po dobu jednoho roku tak, aby nebyla postižena likvidita firem a podnikatelů.

 • Potřeby financování firem skrze výše uvedené nástroje odhaduji ve výši 250 - 300 mld. CZK v období duben až červen 2020.


4. Omezení administrativních úkonů, které nejsou nezbytné

 • Pozastavení veškerých finančních kontrol u fyzických i právnických osob.

 • Pozastavení veškerých insolvenčních řízení u fyzických i právnických osob.

 • Pozastavení kontrol regulátorů (např. České národní banky ve finančních institucích apod.)

 • Pozastavit nasazení další vlny EET.

 • Využít aktuální (pravděpodobně) nízké vytíženosti odborníků v oblasti firemního poradenství jako jsou EY, KPMG, PWC, Deloitte, STARTEEPO apod., aby poskytli (pro-bono) pracovní kapacitu pro firmy s obratem nad 100 mio. CZK nebo s více než 50 zaměstnanci, které potřebují poradit s krizovým managementem a zpřehlednit jim aktuální možnosti úlev a financování.

 • Zřídit z pracovních kapacit finančního úřadu, vládních organizací CzechTrade, CzechInvest a spol. krizové call centrum pro menší podnikatele a podniky, kde dostanou subjekty v nouzi potřebné informace napřímo.

 • Proškolit pracovníky komerčních bank, aby dokázali svým klientům poradit.

 • Vypracovat jednoduchý online manuál/koncept pro firmy, na co všechno mají dnes nárok.


Závěrem

Výše zmíněné může být skutečné "helicopter money" made in Czech Republic. Koncepce pomůže v následujících 3 měsících s likviditou až 1 bln. CZK. Bez otálení, zbytečné administrativy. Zkrátka ihned, úderně a efektivně. Koncepce není komplikovaná (a ve finále ani drahá) a může mít okamžitý pozitivní dopad. Křivka ekonomického růstu má šanci se rychle vrátit do své růstové trajektorie. Veškeré návrhy je možné realizovat od 1. dubna a čerpat jejich výhody a podporu okamžitě.


Lidé nepřijdou o pracovní místa, firmy nepřijdou o své zákazníky, banky nepřijdou o své klienty a stát o daňové poplatníky. Všichni potřebujeme tahat za tento jeden efektivní provaz.


Jedná se však o nápady mé a je možné, že více hlav více vymyslí. Pokusme se tak věcnou a korektní debatou dopracovat k efektivní ochraně českého hospodářství, pracovních míst a zdraví našich firem.


Pokud byste měl někdo další nápady, nebojte se mi ozvat na bostl@starteepo.com. Rád nad nimi popřemýšlím a návrh koncepce upravím. V ideálním případě jej upraví už samotní aktéři, které snad něco z výše zmíněného přivede na správné řešení a odvrácení možného kolapsu.


#spolutozvladneme

3,567 zobrazení

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black YouTube Icon