• Redakce

ZPRÁVA O VÝKONNOSTI FONDU NEW AGE FUND Q2 2019

Aktualizace: lis 20Hotovost nade vše


Fondu se podařilo dosáhnout od začátku roku zisku 16,12 % a cena investiční akcie je tak již těsně pod svým emisním kurzem. Tohoto zhodnocení fond dosáhl i přes vyšší podíl hotovosti v portfoliu. Zainvestovanost fondu totiž od začátku roku dosahovala v průměru pouhých 51 %. Náš obezřetný přístup se tak pozitivně projevil především v květnu, kdy akciové indexy zaznamenaly výrazné propady. Např. NASDAQ 100 ztratil -8,40 % vs. NEW AGE FUND „pouhých“ -3,04 %.V portfoliu cash a kvalita


Fond uzavřel čtvrtletí v zisku 1,84 %, což bylo méně než v případě sledovaných indexů. To je však výsledkem stále aktuální strategie vyššího podílu hotovosti v portfoliu a zaměření se na kvalitní růstové tituly. Více o aktivitách fondu v předešlých obdobích a o aktuálním výhledu naleznete na následující straně této zprávy.Graf výkonnosti fondu NEW AGE FUND k 30. 06. 2019Tabulka Q a YTD výkonnosti fondu NEW AGE FUND k 30. 06. 2019Výhled pro následující období


NEW AGE FUND poprvé zainvestoval 14. května 2018. Investice tak realizujeme již více než 12 měsíců. Rozhodli jsme se tak s Vámi podělit o jednotlivé pozice, na kterých jsme již uzavřeli obchod. Celkem jsme uzavřeli 62 transakcí na 32 titulech. Dosavadní P&L jednotlivých pozic mluví o průměrném zhodnocení 11,75 %. Poměrově je 84,4 % pozic ziskových (27 zisk vs. 5 ztráta). Nominálně se jedná o uzavřené transakce s celkovým kladným výsledkem +1,36 mio. CZK (vs NAV fondu 21,6 mio. CZK). Na otevřených pozicích byl fond naopak ve ztrátě -277 tis CZK.


P&L fondu tak dosahuje hrubého zisku 1,08 mio CZK. I přes kladný nominální rozdíl mezi uzavřenými a otevřenými transakcemi je cena investičních akcií fondu zhruba na jejich emisním kurzu. Proč? To je bohužel dáno ředícím efektem nových investorů a jejich kapitálu. S tím bohužel bojuje každý nově vznikající fond. Tento efekt je však již dnes zanedbatelný při současné rostoucí velikosti našeho fondu (očekávané NAV v srpnu 50 mio. CZK). Naše strategie však prokazatelně funguje, což se bude dlouhodobě odrážet v pozitivní a udržitelné výkonnosti našeho fondu.Stáhnout celou čtvrtletní zprávu o výkonnosti fondu zde.


NEW AGE FUND je investiční fond, který se rozhodně neřadí mezi běžnou investiční šeď. Investuje totiž do jediné spolehlivé komodity na světě. Do budoucnosti. Máme totiž unikátní strategii, která spojuje svět zavedených pravidel se světem inovací. Zajímá nás jedinečné portfolio, které definuje svět zítřka. Ekonomiku nového věku. Hledáme investice do stabilních firem i do odvětví, která znamenají pokrok. A to nejen v technologiích. Zakládáme si na společensky odpovědných investicích, a to v rámci strategie udržitelného rozvoje, který definuje ekonomický růst v souladu s lidskou společností i s životním prostředím.

Máte zájem o investici do fondu NEW AGE FUND? Kontaktujte nás na info@starteepo.com. Více informací na www.newage-fund.com.

NEW AGE FUND je podfondem STARTEEPO Invest SICAV a.s. (fondu kvalifikovaných investorů) patřící mezi projekty společnosti STARTEEPO, s.r.o.

#NEWAGEFUND #Čtvrtletnízprávafondu

17 zobrazení

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon