• Redakce

CZEGG VENTURES MÁ NABITO. DO 30 FIREM NAPUMPUJE 1 MILIARDU

Aktualizace: před 7 dny


Skupina STARTEEPO investora Františka Bostla spouští od 1. června svůj v pořadí druhý investiční fond. Fond s názvem CZEGG VENTURES bude tentokrát zaměřený na české malé a střední podniky rodinného typu a bude investovat do jejich akcií a dluhopisů. Pro své investice bude využívat stávající tržní platformy pražské burzy jako akciový trh Start či dluhopisový Free Market.


Koronavirus tvrdě zasáhl české firmy napříč všemi sektory a bohužel i z mnohých kapitálově silných firem vysál rozvojové zdroje. CZEGG VENTURES tak má zájem tyto firmy podpořit. Především tradiční výrobní podniky by měl zajímat jejich další růst a inovace, na které budou potřebovat jednorázový kapitál.


„Trh je nyní příležitostí nejen pro nás, ale především pro podniky, kterým chceme pomoci těchto příležitostí využít,“ říká zakladatel a statutární ředitel fondu František Bostl. „Stát nás všechny každý den přesvědčuje, že si podnikatelé musí pomoct sami. A my tu jsme pro některé z nich.“


Pasivní investor v rodinných firmách

CZEGG VENTURES je atypický oproti běžným venture capital či private equity fondům. „Nemáme ambici firmy řídit. Jsme pasivním investorem, který přinese kapitál a ve firmě chce pak dlouhodobě zůstat a těžit z růstu její hodnoty či pobírat akciové dividendy nebo úroky z dluhopisů. Vždy půjdeme do minoritní pozice,“ uvádí Bostl.Fond tak bude většinou investovat do firem, kde se neočekává v dlouhodobém horizontu úplný exit zakladatelů. „Chceme za partnery schopné manažery. Otce zakladatele, kteří se svojí firmou stále dýchají,“ doplnil. Podle něj je pro fond ideální investicí firma s obratem od 100 milionů korun a historií alespoň 10 let, kdy v rodině zůstává majorita a minoritní podíl se postoupí novému investorovi.


Firmy musejí na pražskou burzu

CZEGG VENTURES získal jako historicky první a zatím jediný fond označení „POWERED BY PX“ od Burzy cenných papírů Praha a.s., a to díky jeho zaměření. Firmy v portfoliu fondu budou totiž nuceny vstoupit na některou z jejích tržních platforem. Burza tak dodá firmám i nefinanční benefity. Především transparentnost, kdy zainvestovaná firma bude muset splňovat minimální požadavky na reporting a bude muset být informačně otevřená. To ocení nejen fond, ale i obchodní partneři v zahraničí, kde je vstup na burzu často brán jako meta v podnikání nejvyšší.

CZEGG VENTURES bude na burze pravděpodobně jen jedním z investorů, jelikož jsou zde v případě investic do malých a středních podniků aktivní i jiné investiční či penzijní fondy. Bude ale jediným takto specializovaným fondem. „Naším cílem je dané podniky najít, připravit transakci a s fondem CZEGG VENTURES se postarat o 20 až 50 procent vydávané emise akcií či dluhopisů. Očekáváme, že budeme sami investovat do jednoho emitenta 25 až 50 milionů korun. Cílem je tak podpořit postupně 20 až 30 firem jednou miliardou korun z našeho fondu. Burza samotná ale těmto firmám může přinést násobně více kapitálu. V poměru k nám až pětinásobně.


Zájemce o investice do fondu bude čekat pořadník

Fond CZEGG VENTURES bude cílit na čistý roční výnos 7 až 8 % ročně a minimální investice do něj startuje na částce 1 milion korun. Investoři by do fondu měli vstupovat s horizontem minimálně 5 let. „Prvních 100 milionů korun máme přislíbeno od investorů z našeho okolí. Já sám jsem investorem s pořadovým číslem jedna a letos chceme dosáhnout 200 milionů korun ve správě,“ uvedl Bostl. Mezi investory patří i Jaroslav Palát z firmy Prabos plus a.s., který do fondu investuje v první fázi více než 20 milionů korun.


Fundraising a vstup nových investorů bude podmíněn příležitostmi, které se v čase objeví. Zájemce o investici by tak měl čekat od ledna příštího roku pořadník. V případě, kdy fond bude mít připravenou novou investiční příležitost, investoři v pořadníku budou vyzváni ke vstupu do fondu. Jedná se o proces, který se nazývá „Capital call“, a je běžně užívaný u venture capital či private equity fondů.


Video prezentace


Skupina STARTEEPO

STARTEEPO je skupina založená investorem Františkem Bostlem v roce 2017. Zprvu se skupina zaměřovala čistě na poradenství v oblasti firemního financování. V období 2018 až 2019 pomohla skupina v roli poradce na kapitálovém trhu malým a středním podnikům k získání kapitálu ve výši 850 milionů korun. Skupina provozuje také fond kvalifikovaných investorů STARTEEPO Invest. František Bostl byl za své projekty oceněn např. Cenou SDGs 2019 či umístěním v prestižním žebříčku Forbes 30 pod 30 v roce 2020. Více na www.starteepo.com.


STARTEEPO Invest

STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Od roku 2018 spravuje STARTEEPO Invest svůj první podfond NEW AGE FUND, který je zaměřený na etické investice do nové ekonomiky. Během koronavirové krize byl NEW AGE FUND jediným akciovým fondem v Česku a jedním z mála na světě, který uzavřel první čtvrtletí letošního roku v zisku, a překonal tak svou výkonností akciové indexy a konkurenční fondy o desítky procent. Více na www.starteepo.com/invest.


CZEGG VENTURES, podfond STARTEEPO Invest

CZEGG VENTURES, je podfondem fondu kvalifikovaných investorů STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Více na www.starteepo.com/czegg-ventures.


UPOZORNĚNÍ

Obsah této zprávy je určen pouze pro informativní účely a poskytuje pouze stručný přehled o CZEGG VENTURES, podfondu STARTEEPO Invest, a jakkoliv nenahrazuje jeho statut a další dokumenty potřebné k úpisu investičních akcií. Obsah tohoto dokumentu nepředstavuje investiční, právní, daňové či jiné rady či doporučení, na něž se lze výhradně spoléhat při realizaci investic či jiných rozhodnutí. Návratnost ani výnos z investice nejsou nijak zajištěny ani zaručeny. Jakékoli údaje vztahující se k historickým ekonomickým výsledkům jsou uvedeny pouze pro informační účely, a nelze zajistit, ani zaručit, že budoucí ekonomické výsledky budou srovnatelné s historickými. Veškeré informace obsažené v této zprávě byly uvedeny v souladu s odbornou péčí a v dobré víře. STARTEEPO Invest však nijak nezaručuje, výslovně ani implicitně, přesnost a úplnost těchto informací, a nic z toho, co je uvedeno v této zprávě, nemůže být považováno za slib či prohlášení o budoucích výsledcích. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že investice jsou spojené s vyšším rizikem, a proto jsou vhodné pouze pro zkušené investory, kteří si jsou vědomi tohoto rizika, které může vést i ke ztrátě investice.

2,020 zobrazení

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon