písek

CZEGG VENTURES

CZEGG VENTURES investuje do českých malých a středních podniků (SME) skrze​ akcie a dluhopisy firem obchodovaných na trhu START a dalších trzích pražské burzy.

V portfoliu fondu jsou společnosti zabývající se výrobou specializované obuvi, zpracováním kůží či vývojem softwaru.

PRABOS: NAŠE ÚPLNĚ PRVNÍ INVESTICE

PROČ SE STÁT INVESTOREM?

PRAŽSKÁ BURZA

Investiční strategií podfondu je investovat převážně do akcií a dluhopisů českých malých a středních podniků. Podfond může také investovat do ostatních akcií a korporátních dluhopisů obchodovaných na trzích Burzy cenných papírů Praha a.s. Cílem podfondu je tak poskytnout investorům dlouhodobý poměr výnos / riziko na úrovni kombinace dluhopisových a akciových trhů.

RŮST I STABILITA

Podfond investuje do růstových akcií s vyšším rizikem ale i vyšším možným zhodnocením, do dividendových akcií s pravidelnou výplatou dividendy a stabilnějším vývojem a do korporátních dluhopisů s pravidelným fixním výnosem v podobě pololetně či ročně vyplácených kupónů.

JAKÉ HLEDÁME PŘÍLEŽITOSTI?

TRADIČNÍ PODNIKY S PŘIDANOU HODNOTOU

Ideální investicí jsou pro nás podniky s rostoucím obratem minimálně 100 milionů korun ročně, 50+ zaměstnanci a historií minimálně 10 let.

RODINNÉ FIRMY

Především rodinným firmám nabízíme řešení generační obměny, posílení kapitálu či částečný exit stávajících majitelů.

PASIVNÍ INVESTICE

Nejsme aktivními investory. Naše účast v daných firmách je čistě finančního charakteru. Jsme pasivním minoritním akcionářem bez přímého vlivu na chod společností.

POWERED BY

Získali jsme označení POWERED BY PX od Burzy cenných papírů Praha, a.s. jako první a zatím jediný fond zaměřený na ryze české emitenty z řad malých a středních podniků.

ČESKÉ MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

75 – 90 % portfolia bude zaměřeno na malé a střední podniky (SME). 100 % portfolia bude investováno v CZK.

PRVNÍ MILIARDA DO 5 LET

Během prvních 5 let hodláme zafinancovat růst českých podniků v celkovém objemu 1 mld. CZK.

ŠIROKÁ DIVERZIFIKACE

Každý rok plánujeme portfolio doplňovat o 2 – 3 nové příležitosti. Do pěti let tak bude portfolio obsahovat 20 – 30 titulů. 

DŮKLADNÝ VÝBĚR FIREM

Většinu investic v portfoliu připravují naši analytici, kteří jakožto poradci pomohli podnikům v investicích ve výši již téměř 1 miliardy korun.

TRADIČNÍ MIX

Akcie a dluhopisy očekáváme dlouhodobě v poměru 60 / 40. Struktura tak odpovídá smíšeným fondům.

NÍZKÁ KORELACE S BĚŽNÝMI FONDY

Vůči běžným akciovým či smíšeným fondům očekáváme nižší korelaci. Ideální kombinovat s podfondem NEW AGE FUND.

„Jsou tři druhy hodnot, které potřebujete v jakékoli práci na světě: kapitál, vědomosti a svoboda.“

Tomáš Baťa

Upozornění

Obsah této webové stránky je určen pouze pro informativní účely a poskytuje pouze stručný přehled o STARTEEPO Invest, a jakkoliv nenahrazuje jeho statut a další dokumenty potřebné k úpisu investičních akcií. Obsah tohoto dokumentu nepředstavuje investiční, právní, daňové či jiné rady či doporučení, na něž se lze výhradně spoléhat při realizaci investic či jiných rozhodnutí. Návratnost ani výnos z investice nejsou nijak zajištěny ani zaručeny. Jakékoli údaje vztahující se k historickým ekonomickým výsledkům jsou uvedeny pouze pro informační účely, a nelze zajistit, ani zaručit, že budoucí ekonomické výsledky budou srovnatelné s historickými. Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu byly uvedeny v souladu s odbornou péčí a v dobré víře. STARTEEPO Invest však nijak nezaručuje, výslovně ani implicitně, přesnost a úplnost těchto informací, a nic z toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, nemůže být považováno za slib či prohlášení o budoucích výsledcích. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že investice jsou spojené s vyšším rizikem, a proto jsou vhodné pouze pro zkušené investory, kteří si jsou vědomi tohoto rizika, které může vést i ke ztrátě investice.

Copyright © 2021 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon