Podfond CZEGG VENTURES

TRADIČNÍ I RŮSTOVÉ

ČESKÉ PODNIKY

disguise-1296221_1280.png

+

=

CZEGG VENTURES investuje převážně do akcií českých podniků. Strategie cílí na dlouhodobý výnos +7 % ročněDoporučený investiční horizont je 5 let. V portfoliu dnes najdete výrobce obuvi Prabos, výrobce kůží KARO a vývojáře software eMan.

POWERED BY

Od Burzy cenných papírů Praha jsme jako jediný fond získali označení POWERED BY PX.

Základní informace

1,3230

Cena investiční akcie

k datu 30.6.2021

32,30 %

Výnos podfondu

za posledních 12 měsíců

129,84

milionu korun

majetek pod správou

Proč investovat do CZEGG VENTURES?

Jedinečná aktiva

Podfond investuje do růstových a dividendových akcií, případně i do zajištěných dluhopisů.

Důkladné due dilligence

Jednotlivé investice podfondu připravujeme sami. To zajišťuje kontrolu nad mnohými riziky.

Smysluplná investice

Podfond podporuje české podniky a přináší tak investorům dobrý pocit z investice.

Nízká korelace

Korelační koeficient portfolia je ve vztahu ke globálním akciím roven téměř nule.

Diverzifikace

Portfolio průběžně doplňujeme. Ideálně o 2 - 3 nové příležitosti ročně. Diverzifikace tak roste.

"Tady jsem investorem"

Každý nemůže být pan továrník. S námi však ano. Buďte také hrdí na své portfolio.

Složení portfolia k 30.6.2021

disguise-1296221_1280.png

+

=

Výroba

50,11 %

Prabos plus a.s.

18,41 %

KARO INVEST a.s.

31,70 %

Technologie

10,25 %

eMan a.s.

10,25 %

Hotovost

39,64 %

Prabos plus a.s.

Největší obuvnická firma v Česku

Ve Slavičíně na Zlínsku šijí boty již od roku 1860. Dnes je Prabos největší obuvnickou firmou v celé České republice.

Zaměřuje se na bezpečnostní, pracovní a outdoor obuv, kterou dodává po celém světě. Švýcarské armádě, Škoda Auto či US Steel.

Společnost jsme na pražskou burzu přivedli v květnu 2018 a od června 2020 jsme jejím hrdým 6% akcionářem.

Prabos v našem portfoliu představuje firmu se stabilním portfoliem zákazníků, u které cílíme na pravidelný dividendový výnos.

V roce 2020 dosáhly tržby 418 milionů korun, EBITDA 51 milionů korun a čistý zisk 25 milionů korun.

KARO INVEST a.s.

Unikátní výrobce kůží v Evropě

Jedno místo k sezení přijde na 250 tisíc korun. To je cena za špičkovou sedačku potaženou kůží značky Karo.

Česká společnost se během dvou dekád proměnila v jediného zpracovatele kůží svého druhu na sever od Alp.

Ve společnosti jsme akcionářem již od IPO, které proběhlo v říjnu 2019. Aktuálně ve firmě držíme 14,7 % a máme i svého zástupce v dozorčí radě.

KARO každoročně navyšuje kapacitu své výroby. V roce 2015 byl postaven nový závod v Boršově a v roce 2021 bude postaven druhý v Brtnici.

Firma předpokládá růst tržeb z 221 milionů korun v roce 2021 až na 455 milionů korun v roce 2026. EBITDA by měla vzrůst až na 110 milionů.

eMan a.s.

Průvodci firem na digitální cestě

Ryze česká firma zabývající se vývojem software, jejíž projekty často předběhly dobu a posbíraly bezpočet ocenění.

Dnes její software mimo jiné pohání byznys v E.ON, usnadňuje život klientům ČSOB nebo proměňuje v digitální jízdu řízení vozů Škoda.

Během IPO v srpnu 2020 jsme získali zhruba 20% podíl. Při nárůstu ceny o 80 % po prvních 6 měsících jsme náš podíl zredukovali na 8,5 %.

eMan je dalším růstovým příběh našeho portfolia. Po COVID-19 nabyla digitalizace firem na významu. Celý trh tak dostává růstovou trakci.

Rok 2020 uzavřel s rekordními výnosy 175 milionů korun a EBITDA 13 milionů. Čistý zisk přesáhl 2 miliony a firma očekává další růst.

Naše portfolio jsme začali stavět v červnu 2020. Za první rok jsme investovali do 3 firem a dané akviziční tempo si chceme udržet. V roce 2025 bychom rádi obhospodařovali portfolio 10 českých podniků.

Podfond se nebojí průběžně pracovat i s volnou hotovostí a je schopen investovat do cenných papírů na celé pražské burze. Svezli jsme tak např. na ecommerce horečce jménem Pilulka.

Máte zájem o investici? Kontaktujte naše specialisty.

Dušan Jilčík

Head of Sales

jilcik@starteepo.com

+420 603 881 545

Daniel Bostl

Account Manager

Upozornění

Obsah této webové stránky je určen pouze pro informativní účely a poskytuje pouze stručný přehled o STARTEEPO Invest, a jakkoliv nenahrazuje jeho statut a další dokumenty potřebné k úpisu investičních akcií. Obsah tohoto dokumentu nepředstavuje investiční, právní, daňové či jiné rady či doporučení, na něž se lze výhradně spoléhat při realizaci investic či jiných rozhodnutí. Návratnost ani výnos z investice nejsou nijak zajištěny ani zaručeny. Jakékoli údaje vztahující se k historickým ekonomickým výsledkům jsou uvedeny pouze pro informační účely, a nelze zajistit, ani zaručit, že budoucí ekonomické výsledky budou srovnatelné s historickými. Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu byly uvedeny v souladu s odbornou péčí a v dobré víře. STARTEEPO Invest však nijak nezaručuje, výslovně ani implicitně, přesnost a úplnost těchto informací, a nic z toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, nemůže být považováno za slib či prohlášení o budoucích výsledcích. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že investice jsou spojené s vyšším rizikem, a proto jsou vhodné pouze pro zkušené investory, kteří si jsou vědomi tohoto rizika, které může vést i ke ztrátě investice.