• Redakce

FOND REPORT: KEEP CALM, ANALYSE AND MEDITATE

Aktualizace: před 7 dny


Vážení investoři,


přinášíme Vám pravidelný Fond report, ve kterém každý měsíc mapujeme výkonnost našich podfondů a komentujeme aktuální situaci na finančních trzích i v ekonomice.


NEW AGE FUND

Podfond NEW AGE FUND v květnu zaznamenal růst o 0,64 %. Od začátku roku tak vzrostl již o 10,40 %. Stále se tak dá označit mezi akciovými fondy za unikát, který v době koronaviru přinesl pevné zisky bez bláznivé volatility a průběžných ztrát.


Měsíční report ke stažení zde.


Jak jsme Vás již informovali, od 17. dubna jsme vystoupili z většiny akciových pozic. Jak je tedy možné, že podfond zaznamenal zisk i v květnu? Stávající výnos souvisel s otevřenou forwardovou pozicí, která původně sloužila jako zajištění dolarových akciových pozic v hodnotě 1,2 mio. USD. Pozice jsme však prodali a 23. dubna USD převedli zpět do CZK, a to za kurz 25,51. Na konci května se pak kurz USD/CZK dostal až na 24,23, a na dané pozici tak držel podfond zisk 1,5 mio. CZK.


Podfond pozici uzavřel 24.června na úrovni 23,54, kdy celkový zisk na pozici dosáhl 2,36 mio. CZK (7,72 %), a podfond by tak měl znovu dosáhnout kladného zhodnocení i za červen.

I pro červen volíme obezřetnou strategii a vyhýbáme se akciovým pozicím. Nicméně to neznamená, že bychom se nudili. Pečlivě analyzujeme desítky akciových titulů, které jsme připraveni zainvestovat s výhledem dalších zisků.


AKTUÁLNÍ STRATEGIE: KEEP CALM, ANALYSE AND MEDITATE

Všechny naše investiční aktivity vycházejí z pevného fundamentálního základu. Nehrneme se za pozlátkem, ale hledáme pravou hodnotu. A tu nyní na trzích nevidíme. Připravujeme se však na moment, kdy se znovu vytvoří skutečné příležitosti, do kterých zainvestujeme. Kdy to ale bude? Za týden, za měsíc, za rok?


Naše názory a přesvědčení lze nejlépe demonstrovat na grafu "Anatomie tržní bubliny". Myslíme si, že se nyní na akciových trzích ukázkově formuje tzv. "Blow off Phase".

Akciové trhy a potažmo ekonomika se roky těšily překotnému růstu, který zastavila až globální pandemie koronaviru. Ten uštědřil obrovskou ránu především trhu práce, kdy nezaměstnanost trhá rekordy, a to se projevuje na spotřebě a samotné důvěře spotřebitelů a podniků. Více o dopadech v našem dřívějším Covid macro reportu. Zde se však pokusím o menší "věštbu", resp. se pokusím popsat naše tržní očekávání pro následující měsíce.


Nové paradigma: březen 2020

Koronavirus se stal novým paradigmatem. Ničivý zásah do ekonomiky způsobil i více než -30% poklesy akciových indexů. Přišlo "Denial" neboli "Odmítnutí" investory. Trhy se však velice rychle zotavily. Což se však o ekonomice říct rozhodně nedá.


Bull trap: duben - červen 2020

Zotavení akcií v dubnu bylo stejně tak rychlé jako pokles jejich cen v březnu. Bohužel je trh tažen do tzv. "Bull trap" neboli "Býčí pasti", kterou lze také označit jako býčí trh uvnitř silnějšího medvědího trhu. Růst akcií bez fundamentálního základu, kdy dnes investují i tzv. prvoinvestoři, kteří po přečtení článků o největších výprodejích za posledních 10 let hodlají rychle a snadno zbohatnout.


Return to "normal": červenec - září 2020

Návrat k normálu? Jen stěží. Ekonomika na tom není skutečně nikterak dobře.


Strach a kapitulace: Q4 2020

Americké prezidentské volby, výsledky firem za třetí čtvrtletí potvrzující pomalé zotavení a zklamání z vánočních prodejů. Faktory, které mohou umocnit medvědí trh a indexy mohou testovat letošní nová cenová dna.


Zoufalství: prosinec 2020 - leden 2021

Po zoufale špatné výkonnosti akciových trhů v roce 2020 se zdá, že už nemůže být hůř. A toto je ten správný okamžik pro nákup akcií ve velkém.


Výše uvedený náčrt časové osy je předpoklad postavený na v čase očekávaných datech a událostech, a vychází z historické zkušenosti, že investoři se v čase chovají stále stejně. Nejsme naivní a nemyslíme si, že naše "věštba" se vyplní na větu přesně. Vše může být jinak už za týden či za měsíc. My jsme připraveni na všechny scénáře. Jako vždy. A proto nyní držíme kurs a strategii "Keep calm, analyse and meditate."


CZEGG VENTURES

Náš nový podfond CZEGG VENTURES se setkal s pozitivním přijetím investorů, kteří oceňují jeho jedinečné zaměření na české rodinné podniky z řad SME. Za první 4 týdny jsme získali od investorů prvních 35 mio. CZK a i pro další období nepředpokládáme, že by tempo akvizice nových investorů zpomalilo. Máme do konce září plány zainvestovat do třech firem prvních celkem 62 mio. CZK a doufáme, že se nám podaří je zrealizovat.


V případě jakýchkoliv dotazů či v případě zájmu o osobní setkání mne neváhejte kontaktovat na emailu bostl@starteepo.com či na tel. +420 604 215 002.


S pozdravem


František Bostl

Statutární ředitel fondu


Upozornění


Informace obsažené v tomto článku byly vypracovány společností STARTEEPO s.r.o., se sídlem Praha, Plynární 1617/10 („Společnost“), která je 100 % akcionářem STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Společnost čerpá informace z důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost. Materiál je určen pouze pro propagační účely a nenahrazuje statut fondu. Je koncipován jako prvotní informace a nenahrazuje odborné poradenství k finančním investicím ani komplexní poučení o rizicích. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Rozhodnutí o investici může být učiněno pouze na základě aktuálního znění statutu fondu. Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Dokument byl připraven s náležitou péčí a pozorností, společnost však neposkytuje záruky jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění informací třetími osobami.

185 zobrazení

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon