• Redakce

NEW AGE FUND ZÍSKAL CENU SDGs 2019 V KATEGORII MLADÝ LEADER

Aktualizace: 13. lis 2019


Ve čtvrtek 30. května byly vyhlášeny výsledky Cen SDGs, ve které získal ocenění i náš investiční fond NEW AGE FUND. Ten oslovil odbornou porotu magazínu Forbes v kategorii Mladý leader, která odměňuje nadějné a inspirativní jedince pod 30 let. František Bostl, zakladatel a předseda správní rady fondu, si převzal ocenění za 3. místo.


"Ocenění si velice vážím a děkuji všem kolegům a partnerům, kteří se na fondu podílejí. Stejně tak velké díky patří i našim investorům, kteří do nás vložili nejen své finance, ale především důvěru," komentuje Bostl. "Nevybrali jsme si jednoduchou cestu, ale věřím, že naše snažení nepřinese pouze zisk investorům, ale i kultivaci a osvětu kapitálového trhu v Česku," doplnil.


Jedinečný fond. Rozumem i duší. Slogan, který začíná stále více pronikat do povědomí českých investorů. NEW AGE FUND je v Česku unikátním projektem, který investuje do etických firem nové ekonomiky. V portfoliu tak naleznete firmy např. z oblasti cloudových technologií či elektromobility. František Bostl, který je zakladatelem a současným předsedou správní rady fondu, také pravidelně přispívá jménem skupiny STARTEEPO na dobročinné účely. V roce 2018 byly takto podpořeny 4 útulky pro opuštěná zvířata.


Co jsou Ceny SDGs

Ceny SDGs jsou světově unikátním oceněním za naplňování globálních cílů OSN. Pořádá je Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Do letošního ročníku bylo přihlášeno více než 200 projektů.


Jak proběhlo předávání cen?


17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs)

17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) představují program rozvoje na následujících 15 let (2015 – 2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Cíle udržitelného rozvoje jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Na formulaci SDGs se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů. Agendu udržitelného rozvoje oficiálně schválil summit OSN 25. září 2015 v New Yorku v dokumentu Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

232 zobrazení

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon