INVESTUJTE

do ekonomiky nového věku

NEW AGE FUND.png

PODFOND

O STARTEEPO Invest

Součástí finanční skupiny STARTEEPO je od listopadu 2017 i fond pro kvalifikované investory STARTEEPO Invest.

 

Na fondu spolupracujeme s investiční skupinou Conseq. Ta zajišťuje skrze QI investiční společnosti administraci fondu. Fond je také součástí programu Conseq Classic Invest. Mezi další naše partnery patří banka ČSOB, která vystupuje jako depozitář fondu a KPMG jako auditor.

STARTEEPO Invest je akciová společnost s proměnným základním kapitálem, která v souladu s právními předpisy vytváří podfondy, prostřednictvím kterých provádí svou investiční činnost.

 

STARTEEPO Invest je investičním fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho činnost, resp. činnost osob provádějících jeho administraci a obhospodařování, tak podléhá české i komunitární právní regulaci v oblasti investičních fondů, jakož i dohledu ze strany České národní banky.

Správní rada fondu

FRANTIŠEK BOSTL, předseda správní rady


František již řadu let patří k nejcitovanějším ekonomům u nás. Na trhu se pohybuje od roku 2010 a zkušenosti sbíral na manažerských pozicích u předních finančních institucí. Je nejen analytik, ale především zkušený akciový trader, který byl zodpovědný za miliardová portfolia stovek klientů. V rámci fondu udává hlavní trendy a myšlenky, včetně řízení likvidity.

DUŠAN JILČÍK, člen správní rady

Dušan se na finančních trzích pohybuje již téměř 20 let. Za svou kariéru řídil oddělení tradingu u jednoho z předních českých obchodníků s cennými papíry a dohlížel tak na investice v řádech několika miliard korun. V rámci fondu se podílí na investičních myšlenkách a je zodpovědný za vztahy s investory fondu.

Naše podfondy

NEW AGE FUND je etickým fondem ekonomiky nového věku.

 

Tento dynamický fond investuje do akcií firem např. ze segmentu elektromobility, cloudových technologií či umělé inteligence.

NEW AGE FUND.png

Jak to funguje?

1

2

3

4

Určení vhodnosti

 

Náš fond je pouze pro kvalifikované investory. Jako první krok je tedy nutné vyplnit investiční dotazník, který určí vhodnost Vaší investice.

Podpis smlouvy

 

Pokud vyhovuje Váš rizikový profil našim produktům, podepisujete s naším zástupcem smluvní dokumentaci.

Zaslání financí

 

Dále zbývá již jen zaslat finanční prostředky pod Vaším variabilním symbolem na sběrný účet a Vaše investice začíná.

Přehled vždy po ruce

 

V investorské aplikaci

🔒 Můj Conseq můžete pohodlně sledovat stav Vaší investice. Ten se mění na měsíční bázi.

"Vaše portfolio

si zaslouží

to nejlepší."

Dušan Jilčík

ředitel divize Wealth Management

Komplexní wealth management

Nevybrali jste z našich podfondů? Kromě řízení vlastních strategií poskytujeme i komplexní wealth management pro tu nejnáročnější privátní klientelu.

 

Skrze naši dceřinou společnost STARTEEPO Wealth Management s.r.o. mají naši klienti přístup k široké paletě investičních a depozitních produktů.

Společnost STARTEEPO Wealth Management s.r.o. je v oblasti investic vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele společnosti SAB servis s.r.o., IČO 24704008, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.

Upozornění

Obsah této webové stránky je určen pouze pro informativní účely a poskytuje pouze stručný přehled o STARTEEPO Invest, a jakkoliv nenahrazuje jeho statut a další dokumenty potřebné k úpisu investičních akcií. Obsah tohoto dokumentu nepředstavuje investiční, právní, daňové či jiné rady či doporučení, na něž se lze výhradně spoléhat při realizaci investic či jiných rozhodnutí. Návratnost ani výnos z investice nejsou nijak zajištěny ani zaručeny. Jakékoli údaje vztahující se k historickým ekonomickým výsledkům jsou uvedeny pouze pro informační účely, a nelze zajistit, ani zaručit, že budoucí ekonomické výsledky budou srovnatelné s historickými. Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu byly uvedeny v souladu s odbornou péčí a v dobré víře. STARTEEPO Invest však nijak nezaručuje, výslovně ani implicitně, přesnost a úplnost těchto informací, a nic z toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, nemůže být považováno za slib či prohlášení o budoucích výsledcích. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že investice jsou spojené s vyšším rizikem, a proto jsou vhodné pouze pro zkušené investory, kteří si jsou vědomi tohoto rizika, které může vést i ke ztrátě investice.

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon